Green Cargo prisas för hållbart varumärke

Av 273 bolag i 20 branscher ligger Green Cargo på första plats inom Leverans & Logistik. Foto: Green Cargo

I den nya rapporten om hållbara företag och varumärken som Ungdomsbarometern tillsammans med pr-byrån Jung har tagit fram för andra året har de kartlagt unga svenskars attityder kring hållbarhet, samt vilka branscher och varumärken som de tycker tar störst ansvar för miljön. Av 273 bolag i 20 branscher ligger Green Cargo på första plats inom området Leverans & Logistik. I rapporten kan vi bland annat läsa att 87 procent av respondenterna svarar att hållbarhet är viktigt och 75 procent av Sveriges unga tycker att det är positivt att varumärken uttrycker starka åsikter kring hållbarhet i sin kommunikation.

Vidare kan man läsa att hållbarhet är viktigt för unga och bör därmed kommuniceras. Mer än hälften av alla unga, 59 procent, uppger att kommunikation som har budskap som berör hållbarhet gör dem mer positivt inställda till varumärket. Över hälften 58 procent uppger också att det hjälper dem att fatta mer informerade konsumtionsval. 66 procent tycker att kommunikationen är enkel att förstå. 55 procent av de unga är också tillitsfulla, och tror på att företagen verkligen gör det som uppges i kommunikationen.

– Hållbarhet är sedan länge en naturlig del i vår verksamhet och med hållbar logistik menar vi att transporten, förutom att den är klimateffektiv, också är trafiksäker, punktlig och kostnadseffektiv. Det ska vara enkelt att vara kund och roligt att vara medarbetare hos oss och vi är både glada och stolta över att det uppmärksammas på detta vis, säger Erica Kronhöffer, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Green Cargo.