Viking Line bygger världens klimatsmartaste fartyg

Blir första fartyget i världen som utrustas med Wärtsiläs 31DF-flerbränslemotorer. Visionsbild: Viking Line

Just nu bygger rederiet Viking Line fartyget Viking Glory som kommer att bli ett av världens klimatsmartaste fartyg. Innovativ miljöteknik testas och utvecklas tillsammans med flera nordiska partners, däribland svenska ABB och Climeon. Viking Glory som ska gå dagligen från Stockholm till Åbo kommer i trafik 2021.

Viking Lines nya fartyg Viking Glory byggs för närvarande i Xiamen i Kina. Fartyget kommer att rustas med flera tekniska innovationer för att minska utsläpp och klimatpåverkan. Miljötekniken utvecklas i samarbete med nordiska partners såsom ABB, Climeon, Wärtsilä, Projektia och Deltamarin. Viking Lines målsättning är att Viking Glory ska förbruka 10 procent mindre bränsle än det till storleken mindre fartyget Viking Grace, som kom i trafik 2013.

– Viking Line går i bräschen för hållbar sjöfart, vilket märks både i designen och konstruktionen av våra nya fartyg. De tekniska innovationer som vi nu testar och utvecklar med våra samarbetspartners är en viktig grund för framtidens skärgårdsupplevelser, säger Gustaf Eklund, Head of Business Development Viking Line.

Viking Glory blir det första passagerarfartyget i sitt slag som får ABB:s Azipod-roderpropellersystem, vilket sparar tid och energi vid manövreringen av fartyget. Med hjälp av propellersystemet kommer fartyget att kunna vända snabbare i hamnarna, samtidigt som skrovets utformning minskar motståndet med cirka 8 procent jämfört med en traditionell propeller. Därigenom minskar också bränsleförbrukningen och utsläppen.

Det nya fartyget rustas även med ett energiåtervinningssystem som konverterar motorernas spillvärme till elektricitet. Systemet, som är utvecklat av svenska Climeon, kan spara upp till 40 procent av den el som används i de delar av fartyget där resenärerna vistas. Samtidigt installeras också ett dynamiskt ventilations- och belysningssystem, som styrs av rederiets bokningssystem. Därigenom kommer obokade hytter på Glory att automatiskt kommer gå ner i energisparläge med minimerad luftkonditionering och uppvärmning när ingen bor i dem.

Viking Glory blir också det första fartyget i världen som utrustas med Wärtsiläs 31DF-flerbränslemotorer. Motorerna har den lägsta bränsleförbrukningen men samtidigt den högsta cylindereffekten inom sitt segment. Motorerna på både Grace och Glory drivs med LNG, svavelfri flytande naturgas, och kan i framtiden även drivas med biogas, om och när det blir möjligt.

På det nya fartyget blir man också först i världen med att kunna utnyttja spillkyla från LNG för luftkonditioneringen och kylutrustningen ombord.

– Att kunna ta till vara på spillkyla för att hålla kyldiskar, kylrum och andra specialutrymmen kalla är både innovativt och mycket klimatsmart. Tekniken har vi på Viking Line utvecklat i nära samarbete med Wärtsilä, Projektia och Deltamarin, säger Kari Granberg, Viking Lines projektchef för Viking Glory.