Stockholms Hamnar är nominerat till Cities Bloomberg Philanthropies Award

Nya elanslutningar i Värtahamnen prisar. Foto: Stockholms Hamnar

Årets nya elanslutningar i Värtahamnen är i final i 2019 C40 Cities Bloomberg Philanthropies Award tillsammans med de mest framtidsinriktade och inkluderande klimatåtgärdsprojekten världen över.

Stockholms Hamnar är nominerat till finalen i 2019 C40 Cities Bloomberg Philanthropies Award. Priset delas ut i sju kategorier och ger ett globalt erkännande för städer som visar ledarskap i klimatåtgärder. Stockholms Hamnar är i final med elanslutningar i Värtahamnen som ett av tre bidrag i kategorin Air quality.

– Det känns väldigt bra att vi nått final eftersom elanslutningar har varit ett fokusområde i år. Flera färjor i Värtahamnen landansluter till el i år, vilket bidrar till att utsläppen minskar rejält, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar har investerat i elanslutningsmöjligheter i Värtahamnen och samarbetat framgångsrikt med det aktuella rederiet, Tallink Silja, och med Östersjöhamnarna Helsingfors och Tallinn. I och med elanslutningen kan färjorna stänga av sina hjälpmotorer och utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar minskar betydligt.

C40 Cities - Climate Leadership Group samlar de största städerna i världen och arbetar för att bekämpa klimatförändringarna. 195 ansökningar inkom som visar en rad innovativa policyer och program som minskar utsläppen av växthusgaser och förbättrar städers motståndskraft mot klimatförändringar. Ansökningarna genomgick sedan en process för granskning och utvärdering av Nordic Sustainability och ett team av experter från C40 som resulterade i 26 finalister. Finalen kommer att äga rum i Köpenhamn den 10 oktober under C40 Mayors Summit.

Stockholm stad har varit med i C40 sedan 2007 och är en så kallad innovationsstad. Det innebär att Stockholm trots dess ringa storlek får vara med i samarbetet på grund av det goda arbete Stockholms stad bedriver på klimatområdet. Stockholm finns även med  i C40:s styrelse.