Logistikfastigheter sparar en tredjedel av energin

Logistikanläggningar kan spara 30 procent av energiförbrukningen. Foto: Logicenters

Logicenters har i samarbete med ÅF-Infrastructure genomfört en energibesiktning på
13 av Logicenters fastigheter. Energibesiktningen visar att logistikanläggningarna
kan spara in på hela 30 procent av den totala energiförbrukningen. De flesta
åtgärderna visar sig dessutom innebära relativt små investeringar.

I vintras inledde ÅF-Infrastructure, på uppdrag av Logicenters, ett projekt för att hjälpa
Logicenters hyresgäster att energieffektivisera i fastigheterna och därmed minska sin
klimatpåverkan. Totalt har 13 av Logicenters logistikanläggningar genomgått
energiöversynen och resultatet visar på en stor besparingspotential. Genom att effektiviseraenergiförbrukningen i fastigheterna är det möjligt att sänka energikostnaderna med entredjedel. Totalt innebär det besparingar på en halv miljon kronor årligen – för varje fastighet.

– Vår energiöversyn visar att många eldar för kråkorna. Resultatet visar på högre
besparingspotential än vi trodde, särskilt med tanke på att de fastigheter som genomgick
besiktningen är moderna anläggningar. Samarbetet med ÅF är ett viktigt steg för Logicenters i syfte att energieffektivisera våra fastigheter och minska vårt klimatavtryck, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Energieffektiviserande åtgärder i de 13 anläggningarna kan totalt minska CO2-utsläppen
med över 1 000 ton per år. För fastigheterna som genomgick energiöversynen skulle de
föreslagna åtgärderna för att spara in 30 procent innebära en återbetalningstid på 7,5 år.
Vid införande av mindre åtgärder, som i huvudsak inte innebär någon monetär investering,
är besparingspotentialen ändå 6 procent.

”Energieffektivisering kan verka kostsamt, men genom detta projekt vill vi visa att det inte
behöver kosta en förmögenhet att sänka sina kostnader. Det kan handla om att utbilda
personalen i effektiv hantering av maskiner eller att införa tidsinställd belysning i lokalerna.
Vissa investeringar har en längre återbetalningstid än andra, men i längden vinner både
plånbok och miljö på att smarta, energieffektiva åtgärder införs, säger Björn Rinde,
energikonsult på ÅF-Infrastructure.

Nu fortsätter arbetet med att energibesikta fler anläggningar i Logicenters fastighetsportfölj. Totalt beräknas fastigheterna kunna minska sina CO2-utsläpp med hela 6 400 ton om året genom energieffektiviserande åtgärder.