Sverige fossilfritt 2030

Det fungerar utmärkt att köra förnybart. Foto: Biogas Öst

För att gynna omställningen av en fossilfri transportsektor har nio kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanland tagit krafttag och synliggjort fordon som drivs av förnybara alternativ.

– Vi vill inspirera allmänheten att ställa om! Det är härligt att det finns så gott om fordon med låg klimatpåverkan att välja på, nu även i den lägre prisklassen, säger Mattias Goldmann, vd på 2030-sekretariatet.

Det finns en mängd fordon som drivs av förnybara alternativ samtidigt som infrastrukturen för tankning och laddning av förnybart är god. Idag är en gasbil lika billig som en dieselbil och en elbil har den absolut lägsta driftskostnaden. Alla varianter går dessutom att finna begagnade vilket gynnar marknadspriserna. Trots det domineras bilförsäljningen av fossila bensin- och dieselfordon. En bidragande orsak till detta, är okunskapen kring fordon med förnybara alternativ. Därför tog deltagarna i Fossilfritt 2030 saken i egna händer och märkte upp sina bilar.

– Tack vare de dekaler som BioDriv Öst tagit fram visar vi att det fungerar utmärkt att köra förnybart, säger Camilla Wester, miljöstrateg på Enköpings kommun som ingår i samverkansprojektet.

Nyttan med att sätta dekaler på ett fordon är i grunden att inspirera andra att ta klivet till förnybart även om man får mycket annat på köpet. Generella överslagsberäkningar som gjorts av BioDriv Öst visar att varje stripat fordon kan innebära en klimatnytta motsvarande cirka 300 kg CO2 per år. De bilar som har stripats inom projektet har därmed gett en klimatnytta motsvarande över 300 000 kg CO2 per år. I relation till kostnaden för dekalerna så är det en stor klimatnytta för pengarna.