Axolot Solutions renar processvatten åt större tillverkare av förpackningspapper.

Implementerar system för industriell vattenrening. Foto: Axolot

 

Axolot Solutions Holding är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi.

Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Axolot Solutions har tecknat avtal med en större tillverkare av förpackningspapper, om rening av vatten i relation till företagets returmassalinje. 

Försöken kommer att genomföras under oktober månad och inkluderar Axolots patenterade AxoPur-teknologi. Syftet är på sikt att få till stånd en ökad grad av systemslutning, och därmed minska utsläpp av organiskt material till havet.