Säkrar framtidens vattenförsörjning på Lindesbergs lasarett

Linde energi bygger ny vattenreningsanläggning. Foto: Linde Energi

Linde energi och Region Örebro län investerar tillsammans i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med dricksvatten och kyla. Det är en långsiktigt hållbar investering som gör stor miljönytta och som säkerställer att akutsjukvården fungerar även om den kommunala vattenförsörjningen skulle störas, till exempel genom försämrad vattenkvalitet. Det säger Håkan Stålbert (KD), ordförande i Region Örebro läns servicenämnd.

Det nya, utökade avtalet sträcker sig över 15 år och innebär att Linde energi förutom kylvatten nu får möjlighet att komplettera med leverans av reservvatten till Lindesbergs lasarett.

– Vi bygger en helt ny reningsanläggning med effektiva och moderna sandfilter och samlokaliserar det med Region Örebro län, som i samma så kallade filterhus renar råvatten, eller reservvatten, till dricksvatten. Ett samarbete och en hållbar investering som kommer att säkra driften av akutsjukvården på Lindesbergs lasarett för lång tid framöver, säger en mycket nöjd Jens Isemo, vd på Linde energi.

2014 började Linde energi att leverera kylvatten till Lindesbergs lasarett i syfte att kyla sjukhusets medicinska utrustning samt ge patienter och personal en bekväm inomhustemperatur. Det 10-åriga avtalet med Region Örebro län utvärderades tidigt, och 2017 ingicks ett intentionsavtal där parterna efter flera utredningar kom överens om att utöka åtagandet, för att även omfatta leverans av reservvatten som efter filtrering blir till dricksvatten.

– Om dricksvattnet i Lindesberg blir otjänligt måste vi fortfarande kunna förse Lindesbergs lasarett med rent dricksvatten. Dessutom är kyla extremt viktigt i ett sjukhus, dels för att kunna hålla en rimlig inomhustemperatur, dels för att säkra driften av medicinsk utrustning. Det här är ett fantastiskt projekt med såväl samhället som ekonomin och miljön som stora vinnare, säger Bengt Bodin, avdelningschef Fastighetsavdelningen på Region Örebro län.