HaV får 160 miljoner kronor för bevakning av tillståndet i vattenmiljön

HaV, får ytterligare 40 miljoner kronor av regeringen. Foto: Hav

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått ytterligare 40 miljoner kronor av regeringen för övervakning av sött och salt vatten. Därmed har HaV fått närmare 160 miljoner kronorHöjningen kommer att användas till att förstärka pågående övervakning, utveckla och förbättra de metoder som används, samt att förstärka hanteringen av all den data som genereras.

Pengarna kommer att ge en bättre bild av tillståndet i vattenmiljön, samt bättre möjligheter att kunna förmedla detta och göra data tillgängliga för forskning och förvaltning. Samtidigt lever vi bättre upp till lagkrav och internationella konventioner som styr övervakningen. I längden leder allt detta till bättre beslutsunderlag för förbättringsåtgärder.

Miljöövervakningen ska visa hur miljökvalitetsmålen uppfylls och den ska bidra till att upptäcka nya miljöstörningar. Resultaten är även grundläggande för miljöarbetet i stort; arbetet med att utforma och prioritera miljöpolitiken baseras på miljöövervakningens resultat. Miljöövervakningen ger kunskaper om förändringar i miljöer som luft, vatten och mark och varnar för störningar i miljön. Miljöarbetet i stort grundar sig på de många resultaten från miljöövervakningen.