Logicenters tar täten för en CO2-neutral fastighetssektor

Karin Sjövall, hållbarhetschef, samt Olle Lignell som jobbar i förvaltningsteamet på NREP Logicenters. Foto: Smartvatten

NREP är en fastighetsaktör som investerar i samt förvaltar, utvecklar och innoverar fastigheter. Företaget delas in i olika segment som de verkar inom, bland annat Bostäder, Omsorg, Logistik, kontor och Real Estate Tech. NREP grundades för sexton år sedan med en mission att göra den byggda miljön bättre för kunder, städer och samhället i stort. Målet ska nås genom att leda och accelerera utvecklingen mot en CO2-neutral fastighetssektor, vilket kan ses som en utmaning när fastighetsbranschen står för 40 procent av CO2-utsläppen globalt.

– Vårt nollmål är att vi ska vara helt klimatneutrala 2028 utan klimatkompensation. För oss innebär det att alla våra delar, driften av våra fastigheter, byggprocesser samt även de material vi använder när vi bygger, ska vara klimatneutrala. Inom Logicenters certifierar vi allt enligt BREEAM, berättar Karin Sjövall, hållbarhetschef hos Logicenters som är bolaget inom segmentet Logistik.

NREP har byggt Nordens största solcellsanläggning på tak och den första djupgeometriska brunnen som gör det möjligt att reglera temperaturen i en av företagets stora logistikanläggningar, med 95 procent mindre CO2-utsläpp än normalt.
– 2023 ska alla våra fastigheter inom Logicenters ha solceller på taken, säger Karin.