Electrolux får EIB-lån för att förbättra energieffektiviteten för vitvaror

Foto: Electrolux

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal på 250 miljoner euro med Electrolux.

Electrolux meddelar att de kommer att använda finansieringen för att öka sin forskning och utveckling inom områdena energieffektivitet och digitalisering. Finansieringen följer på ett liknande låneavtal undertecknat 2015, vilket också understryker behovet av fortsatt innovation inom områden som energieffektivitet mot bakgrund av klimatförändringarna.

– Vi har ambitiösa mål att bli klimatneutrala och vi uppskattar det fortsatta stödet från EIB som hjälper oss att uppnå detta, säger Jonas Samuelson, vd för Electrolux, i ett pressmeddelande.

En intern studie av Electrolux visade att 85 procent av de totala koldioxidutsläppen under vitvarors livscykel genereras när produkterna används. Det visar behovet av hållbarhet genom att stödja utvecklingen av produkter med förbättrad miljöprestanda, som exempelvis hushållsapparater med mindre vatten- och energiförbrukning.

Electrolux kommer också att studera lösningar för att minimera plastavfall från sina produkter och främja deras återvinning.