Ecoclime siktar på att producera 100 GWh förnybar energi 2025

Umeåbaserade Ecoclime befinner sig för närvarande i en spännande tillväxtfas. Foto: Ecoclime

Det Umeåbaserade cleantech- och proptechbolaget Ecoclime Group levererar fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Grunden i bolagets erbjudande är en patenterad värmeväxlarteknologi som tillämpas såväl vid tillverkning som vid installation av effektiva system för inomhusklimat och ventilation, cirkulär energi samt fastighetsautomation och IoT.

Text: Annika Wihlborg

Ecoclime, som har kontor i Umeå och tillverkning i Vilhelmina, startades 2013. Bolaget erbjuder helhetslösningar med smarta fastighetssystem som kan kommunicera med andra system, oavsett leverantör. Verksamheten består av tre affärsområden: inomhusklimat och ventilationssystem, cirkulär energi samt fastighetsautomation och IoT. Gemensamma nämnare för Ecoclimes samtliga affärsområden är att de hjälper företag att höja fastighetsvärdet, minska energikostnaderna och minimera sin klimatpåverkan.

IoT-plattform för styrning och optimering av energianvändning i realtid

Ecoclime har bland annat utvecklat patenterade komfortpaneler som kan integreras med befintliga eller nytillverkade ventilationssystem. Tekniken möjliggör styrning och optimering av temperaturen och förhindrar drag, kallras eller störande ljud. Inom ramen för affärsområdet cirkulär erbjuder Ecoclime lösningar för utvinning, återvinning, lagring och distribution av termisk energi. Ecoclime har dessutom utvecklat en IOT-plattform för styrning och optimering av energianvändning i realtid, med fastighetsägare som primär målgrupp. IOT-plattformen används i dagsläget bland annat av Fabege och Akademiska Hus.

Sedan en storskalig kommersialiseringsfas inleddes 2020 har efterfrågan på Ecoclimes lösningar skjutit i höjden. Intresset har bland annat ökat för Evertherm SVF, bolagets systemkoncept som tar vara på upp till 95 procent av spillvattnets energi och gör det möjligt att återföra den energin till fastigheten.  Nu investerar Ecoclime för att ta höjd för de kommande årens accelererade tillväxttakt, i Sverige och globalt.

Intresset för att återvinna den spillvärme som fastigheter producerar har ökat på senare år, vilket innebär att allt fler aktörer fått upp ögonen för våra lösningar. Våra smarta fastighetssystem är kostnadseffektiva och har en lägre genomsnittlig prisnivå jämfört med konkurrenterna. Vårt största affärsområde just nu är fastighetsautomation, men den största framtida tillväxtpotentialen finns i våra energiåtervinningssystem, säger Lennart Olofsson, vd på Ecoclime.

bild
Lennart Olofsson, vd på Ecoclime. Foto: Ecoclime

Kapacitetsökning och kraftig expansion av produktionsanläggning

Ecoclimes långsiktiga mål är att bolagets produkter från och med år 2025 årligen ska kunna återvinna och leverera sammanlagt 100 GWh förnybar energi. Bolaget siktar på att ökade sin årliga leveranskapacitet av energisystemet Evertherm till 100 GWh grön fossilfri energi som återvinns i fastigheter och i industriprocesser.

Kapacitetsökningen innebär en kraftig expansion av vår fabrik i Vilhelmina i Västerbotten, som under de kommande åren byggs ut med 2100 kvadratmeter. Samtidigt anställs ett antal nya medarbetare, i maj 2021 anställdes exempelvis 35 nya medarbetare som en konsekvens av våra framtida expansionsplaner i Sverige och globalt, säger Lennart Olofsson.

Satsningarna sker till följd av en estimerad efterfrågeökning inom såväl bostads- som industrisegmenten i Sverige samt en pågående etablering i Tyskland där Ecoclime lanserar sitt system Evertherm SEW via företagets agent i Stuttgart. Ett första delmål med Tysklandssatsningen är att under 2021 etablera Ecoclime i den tyska bostadssektorn.

Under våren 2021 har Ecoclime även beslutat att etablera sig i marknadssegmentet industri, med fokus på bolagets affärsområde cirkulär energi.

Vi är nu på god väg att etablera Evertherm SEW i fastighetsmarknaden och känner oss redo att ta nästa steg med våra Evertherm-energilösningar för industrin. Lösningarna har redan installerats framgångsrikt i mindre skala i avloppsreningsverk och efter de djupgående analyserna är vi nu redo även för den avsevärt större industrimarknaden, säger Lennart Olofsson.