Arctic Papers papperssortiment får ny certifiering

Foto: Arctic Paper

Hela produktsortimentet från Munken, Amber Graphic och Munken Kraft har tilldelats ett Silver Level Material Health Certificate som en del av den mångfacetterade produktstandarden Cradle to Cradle Certified. Dessutom utvärderades hela produktionsprocessen i fabriken i Munkedal och uppnådde Bronze Level, vilket därmed blir den övergripande nivån för produktcertifieringen. Det skriver Arctic Paper i ett pressmeddelande.

Cradle to Cradle Certified är en global standard för säkra, cirkulära och hållbara produkter – som passar in i en cirkulär ekonomi. Att tillämpa Cradle to Cradle-designprincipen innebär att man inte enbart strävar efter att minimera negativ påverkan utan att man även vill lämna en positiv miljöpåverkan. Med detta förhållningssätt skapas produkter och processer som är säkra för människor, hälsosamma för miljön och som är lönsamma för affärerna, är tanken.