Sysavs planer för koldioxidinfångning fortsätter

Foto: Sysav

Skånes största utsläppare kan bli dess främsta klimaträddare. Vid Nordic CCUS Expo i Malmö meddelade Sysav att arbetet med koldioxidinfångning fortsätter. Sysavs styrelse och ägare stöder detta arbete, med målet att ha anläggningen i drift till år 2030. Vid full kapacitet kan anläggningen fånga 90–95 procent av koldioxidutsläppen från två av Sysavs förbränningslinjer i Malmö, vilket motsvarar cirka 400 000 ton koldioxid per år – motsvarande 10 procent av utsläppen från Sveriges el- och fjärrvärmesektor.

”Med detta beslut visar Sysavs styrelse och ägarrepresentanter sitt engagemang för en mer hållbar och klimatpositiv framtid. CCUS-projektet är avgörande för att vi ska nå våra klimatmål och för att hela regionen ska kunna minska sina utsläpp kraftigt,” säger Malin Dahlroth, vd för Sysav.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, som är Sysavs största ägarkommun, tillägger: "Beslutet är en milstolpe mot klimatneutralitet. Malmö planerar att utnyttja negativa utsläpp från Sysav i framtiden, vilket kompletterar vårt omfattande klimatarbete. Projektet ger oss möjlighet att kompensera för de utsläpp som inte kan elimineras på annat sätt.”

Inriktningsbeslutet banar väg för ett investeringsbeslut 2027, efter utvärdering av projektets framsteg och genomförbarhet.

Projektet hjälper hela Skåne att nå sina klimatmål

Initiativet stöder ambitionen att nå nettonoll klimatavtryck till 2030 och bidrar även till att Malmö och Sysavs ägarkommuner kan uppnå sina klimatmål. Genom att implementera CCUS-tekniken kan Malmö stads Scope 3-utsläpp från avfallsbehandlingen hos Sysav potentiellt minskas till noll, vilket är en betydande boost för stadens klimatarbete. 

"Detta projekt är en viktig del i vår strävan mot en hållbar framtid. Genom att investera i CCUS-teknik tar vi ett stort steg framåt i att minska vårt klimatavtryck och stödja våra ägarkommuners mål att bli klimatneutrala eller klimatpositiva. Vi ser fram emot att frågan nu behandlas i respektive kommun för att närma oss ett investeringsbeslut," tillägger Malin Dahlroth.

Fakta

Om CCUS CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage, innebär att koldioxid fångas in och omvandlas till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Den kan sedan lagras säkert i berggrunden under mark och havsbotten eller användas som råvara i andra processer, exempelvis för bränsleproduktion.

Förbränningen av restavfall i Sysavs kraftvärmeverk orsakar cirka 600 000 ton koldioxidutsläpp årligen. Cirka 40 procent kommer från fossila källor, främst plast, och cirka 60 procent från biogena källor, som papper och matavfall. Vid fullskalig implementering av CCS kan cirka 90 % av koldioxiden fångas och lagras.

Om projektet

Sysav började undersöka CCS-möjligheter redan 2021, med en inledande förstudie som visade på genomförbarhet, indikativa kostnader och analyser av två tekniker för koldioxidinfångning. Den fortsatta genomförbarhetsstudien, som pågår sedan 2022 och avslutas hösten 2024, har fokus på den utvalda tekniken, integrering i kraftvärmeverket, ytbehov, affärsmodell, leverantörskontakter samt förberedelser för miljötillståndsansökan. Studien stöds av Energimyndigheten via Industriklivet, som totalt beviljat projektet 12,5 miljoner kronor. Projektet går nu in i en konkretiseringsfas.