RWE satsar stort på europeiska vätgasprojekt för framtidens energiförsörjning

H2ercules öppnar också nya möjligheter att koppla framtida vätgasförbrukningscentra i Tyskland till viktiga importrutter, först via pipelines från Belgien och Nederländerna, och senare från Norge samt södra och östra Europa, med ytterligare utsikter för importterminaler för gröna molekyler i norra Tyskland. Projektet bidrar därmed betydligt till skapandet av en europeisk vätgasmarknad. Karta: RWE

RWE engagerar sig i utvecklingen av innovativa vätgasprojekt, en viktig komponent för en framgångsrik energiomställning. RWE är partner i över 30 vätgasprojekt och samarbetar med organisationer som Shell, BASF och OGE för att utveckla lösningar för att minska industrins koldioxidutsläpp. Dotterbolaget RWE Generation har en separat avdelning för vätgas, som stödjer dessa projekt.

Flera demonstrations- och testanläggningar är under uppbyggnad eller i drift i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. GetH2 i Lingen är Tysklands flaggskepp för vätgasstrategi, där RWE bygger en elektrolysanläggning på 100 MW med 40 samarbetspartners. I Storbritannien satsar RWE på Pembroke, där ett nytt kompetenscentrum för vätgas startar vid det gaseldade kraftverket med samma namn. Det stora projektet NorthH2 vid Nordsjökusten i Nederländerna siktar på att använda en gigawatt installerad havsbaserad vindenergi för grön vätgasproduktion till 2027.

Framtidens vätgasekonomi

RWE driver cirka 30 gröna vätgasprojekt tillsammans med starka partners. Deras breda positionering längs hela värdekedjan erbjuder perfekta förutsättningar för att utveckla en fungerande vätgasinfrastruktur, inklusive land- och havsbaserad vindkraft, produktion av grön vätgas och drift av stora gaseldade kraftverk. För att påskynda utvecklingen av vätgasekonomin i Tyskland har OGE och RWE utvecklat det nationella infrastrukturprojektet "H2ercules", som ska leverera grön vätgas till konsumenter i Tysklands södra och västra delar från inhemska och importerade källor.

Projektet H2ercules syftar till att koppla samman planerade elektrolyskapaciteter och utveckla ytterligare kapaciteter. RWE planerar att skapa upp till 1 GW ytterligare elektrolyskapacitet inom projektet. OGE planerar att lägga 1 500 km pipelines, främst genom att konvertera befintliga naturgasledningar till vätgasledningar, vilket är både kostnadseffektivt och tidseffektivt. Systemet förväntas kompletteras med planerade vätgaslager från RWE.

Tidsplan och mål

Projektet är planerat att genomföras i tre etapper mellan 2026 och 2030, för att så snabbt som möjligt koppla samman industrier med vätgassystemet. Samarbetet över flera värdekedjenivåer syftar till att lösa "hönan och ägget"-problemet i stor skala och bana väg för andra projekt.

OGE och RWE, två starka företag, kombinerar sina krafter i H2ercules-projektet för att övervinna denna herkuliska uppgift. OGE

uppgift blir att konvertera nödvändiga gasledningar till vätgas och bygga nya pipelines, medan RWE ska utöka sin elektrolyskapacitet och importera grön vätgas. Gaseldade kraftverk med en kapacitet på minst 2 GW kommer att konverteras till vätgas, och nya vätgaslager samt ombyggda gaslager vid den nederländska gränsen kommer att anslutas till vätgassystemet.

Fördelar och möjligheter

Flera företag och organisationer har redan visat intresse för Hercules, och det förväntas att även mindre företag kommer att dra nytta av det i framtiden, när hela industrin styrs mot en koldioxidfri framtid.

För att förverkliga detta projekt krävs lämpliga ramvillkor, som H2ercules-partnerna diskuterar med politiska beslutsfattare.

Politiska framgångsfaktorer

Uppbyggnaden av vätgasekonomin är inte självklar. Det innebär att bygga upp en helt ny värdekedja i industriell skala. Detta kräver en politisk ram som skapar riktlinjer för en framtida vätgasmarknad, samtidigt som det erbjuder incitament att investera i de nödvändiga teknologierna och systemen i de olika stegen av värdekedjan. Utmaningen är att om en byggsten saknas, eller om ramen för en given byggsten är för snäv, finns risken att hela uppbyggnaden blir dyrare eller kraftigt försenad.

Källa: RWE