Världens största koldioxidinfångningsanläggning invigd på Island

För närvarande har 12 av anläggningens 72 CO2-uppsamlingsbehållare på plats slagits på, och de återstående 60 kommer att tas i drift i slutet av 2024. Pressfoto: Climeworks

 

Climeworks har öppnat en rekordstor koldioxidinfångningsanläggning på Island. Förespråkare menar att detta är ytterligare ett bevis på teknologins potential att bekämpa klimatförändringar. Den nya anläggningen, Mammoth, är tio gånger större än företagets tidigare anläggning, Orca, och använder Islands geotermiska kraft.

Mammoth, som drivs av Climeworks, är belägen i Hellisheiði geotermiska park. När den är fullt operativ kommer anläggningen att kunna suga upp till 36 000 ton koldioxid från luften varje år med hjälp av stora fläktar.

Tekniken bakom direkt luftinfångning

Mammoth använder stora fläktar för att suga in luft i en samlare med filtermaterial. När samlaren är full stängs den och temperaturen höjs för att frigöra koldioxiden från materialet, varefter den koncentrerade gasen kan samlas upp. En annan isländsk partner, Carbfix, blandar koldioxiden med vatten och injicerar den 1 000 meter ner i marken där den reagerar med basalt och blir till sten. Denna mineraliseringsprocess tar cirka två år.

Climeworks verifierar och certifierar hela processen genom oberoende tredje parter.

Utmaningar och kritik

Trots potentialen i teknologin varnar experter för att koldioxidinfångning inte kan ersätta behovet av snabba och storskaliga utsläppsminskningar. Internationella energibyrån (IEA) har uppskattat att världen skulle behöva fånga eller avlägsna omkring 32 miljarder ton koldioxid för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader Celsius. För närvarande fångas endast 45 miljoner ton koldioxid per år globalt.

Det finns också specifika problem med DAC+S-metoder. Till exempel oroar sig marina bevarandeorganisationer som OceanCare över den stora mängd vatten som krävs för processen. Om havsvatten används, som Carbfix undersöker, kan det skada marina ekosystem.

Tekniken kritiseras också för sina höga kostnader. Climeworks tidigare anläggning, Orca, fångar koldioxid till en kostnad av över 1 000 dollar per ton. Företaget strävar efter att sänka kostnaderna till 400-600 dollar per ton till 2030.

Framtida planer och globala initiativ

Climeworks planerar att utöka sina koldioxidinfångningsanläggningar globalt. Företaget utvecklar flera megatonnavläggningar i USA och har fått stöd från USA:s energidepartement. Climeworks arbetar även med projekt i Norge, Kenya och Kanada.