Nordex Group får order på 295 megawatt från EDF Renewables i Sydafrika

Byggnationen har påbörjats och vindkraftsparkerna ska tas i drift under första kvartalet 2026. Vindkraftsparkerna kommer att bestå av femtio N163/5.X-turbiner med en total kapacitet på 295 megawatt. Foto: Nordex Group

I slutet av mars lade EDF Renewables (Sydafrika), ett dotterbolag till EDF Renouvelables och Electricité de France (EDF), beställningar hos Nordex Group för två vindkraftsprojekt i Sydafrika. Projekten är en del av Koruson 2-klustret, utvecklat av EDFR i partnerskap med Anglo-American genom deras gemensamma företag, Envusa Energy.

Klustret omfattar vindkraftsparkerna Umsobomvu och Hartebeesthoek samt solkraftverket Mooi Plants, med en total elproduktionskapacitet på 520 megawatt.

Detaljer om projektet

Projektet inkluderar en tjugo procentig kapitalinvestering av Pele Green Energy (Pty) Ltd tillsammans med en lokal samhällsstiftelse. Koruson 2-klustret byggs på gränsen mellan provinserna Eastern Cape och Northern Cape. Varje vindkraftspark kommer att ha tjugofem turbiner med en kapacitet på 147,5 MW. Nordex Group installerar N163/5.X-turbinerna på tubformade ståltorn med en navhöjd på 118 meter. Nordex Group kommer också att ansvara för underhåll och service av turbinerna under en period på tjugo år.

Nordex groups engagemang

Nordex Group har uttryckt stolthet över att stödja EDF Renewables och deras partners i utbyggnaden av vindkraft i Sydafrika. Genom att använda N163-turbinerna bidrar projektet till att minska landets beroende av kol.

Om nordex group

Nordex Group har installerat cirka 50 GW vindkraftskapacitet på över fyrtio marknader och genererade en omsättning på cirka 6,5 miljarder euro under 2023. Företaget har över 10 000 anställda. Nordex Groups tillverkningsnätverk inkluderar fabriker i Tyskland, Spanien, Brasilien, Indien, USA (mothballed) och Mexiko. Produktportföljen fokuserar på landbaserade turbiner i klasserna 4 till 6 MW+ som är utformade för att möta marknadskraven i länder med begränsat utrymme och regioner med begränsad nätkapacitet.

Framtiden för vindkraft i sydafrika

Utbyggnaden av vindkraftsparker i Sydafrika är en del av landets strävan att diversifiera sin energiproduktion och minska beroendet av fossila bränslen. Koruson 2-klustret är ett betydande steg i denna riktning, och med stöd från internationella aktörer som Nordex Group och EDF Renewables, ser framtiden för förnybar energi ljus ut i regionen.

Vindkraft är en viktig komponent i Sydafrikas energimix, och med fortsatta investeringar och utvecklingsprojekt kommer landets kapacitet för förnybar energi att fortsätta växa. Detta projekt visar också hur internationella samarbeten kan bidra till att främja hållbar energiutveckling globalt.

Källa: Nordex Group