Framtiden för hållbar betong

Foto: Master Builders Solutions

Att reducera CO2-utsläpp är en central uppgift för alla leverantörer inom betongindustrin. Denna strävan efter minskning innebär dock utmaningar. Master Builders Solutions har en lösning genom sin ICS-teknologi, som förbättrar betongens reologi och robusthet.

För betongelementproducenter utgör minskningen av CO2-avtryck och användningen av nya ballastmaterial en betydande utmaning. I en tid då marknadens krav på minskade CO2-utsläpp skärps, måste även underleverantörer bidra till dessa ansträngningar. Betongelementproducenter är inget undantag och strävar kontinuerligt efter att minska användningen av cement och pasta för att reducera CO2-utsläppen. Samtidigt måste de anpassa sig till en utveckling där användningen av alternativa ballastmaterial som maskinsand och krossad sten blir allt mer nödvändig då de naturliga resurserna avtar.

Master Builders Solutions har lanserat ett nytt betongtillsatsmedel, MasterCO2re™ 5210, som är skräddarsytt för behoven hos betongelementproducenter. 

Det unika tillsatsmedlet bygger på Intelligent Cluster System (ICS), en patenterad teknik som ger färsk betong stabilitet och underlättar gjutningsprocessen, utan att kompromissa med betongens reologiska egenskaper. Sebastian Wåhlstrand, kontoansvarig hos Master Builders Solutions, understryker att MasterCO2re ger betongen en känsla av ökad mängd cementpasta trots att mängden cement faktiskt minskas. Detta sågs tydligt hos Borensberg, där man kunde minska cementhalten utan att förlora betongens hanterbarhet och hållbarhet tack vare MasterCO2re.