Nätmyndigheten Fingrid planerar för utbyggnad av vindkraft längs Finlands västkust

Offshore- vindpark. Foto: Vestas

Fingrid Oyj, som är Finlands transmissionsnätoperatör, meddelade idag att man har identifierat fem preliminära områden längs landets västkust där stora havsbaserade vindkraftparker potentiellt kan kopplas till det nationella elnätet fram till 2030-talet.

De fem områdena – Ulvila, Närpes, Vasa, Brahestad och Reso – har pekats ut som en del av en studie av möjliga anslutningspunkter som påbörjades förra året. Fingrid söker nu återkoppling från intressenter genom en konsultation som pågår till den tjugotredje juni för att mer exakt definiera dessa anslutningspunkter. Som ett ytterligare alternativ lyfter Fingrid fram området Ingå, om utvecklingen av havsbaserad vindkraft blir genomförbar i Finlands södra havsområden.

Investeringsbehov för infrastruktur

För att genomföra dessa anslutningar för vindkraftverk i gigawattskala, kommer ytterligare investeringar på cirka sexhundra miljoner euro att behövas i Mellersta Österbotten, Sydvästra Finland och Nyland. Detta ligger utöver de fyra miljarder euro som beskrivs i Fingrids huvudnätsutvecklingsplan för 2023.

Hittills har Fingrid mottagit förfrågningar gällande anslutningar för upp till nittiofem gigawatt havsbaserad vindkraft, vilket är en ökning från nästan nittio gigawatt som avslöjades förra hösten. Företaget förutspår att landets totala installerade kapacitet för havsbaserad vindkraft kommer att nå sex komma fem gigawatt i slutet av 2030-talet, motsvarande lite mer än trettio terawattimmar årlig produktion.

Källa: Fingrid m.m.