Ballard Power Systems satsar på vätgasbaserade bränsleceller

Vätgasdriven bus från Otocar. Foto: Sustainable Bus

Ballard Power Systems, med över 45 års erfarenhet inom bränslecellsteknologi, fortsätter att spela en central roll i övergången till utsläppsfri kollektivtrafik. Företaget är en viktig leverantör av vätgasbaserade bränsleceller för tunga fordon som bussar och lastbilar, och dess teknik används i dag av många av Europas största transportoperatörer.

Deras nollutsläppsresulterande protonbytesmembran (PEM) med bränsleceller är en nyckelkomponent i elektrifieringen av fordon som tillhandahålls av tillverkare som Solaris, Karsan, Wrightbus, New Flyer, Van Hool och Otokar.

Utbredd användning i europeiska städer

Ballard har en etablerad närvaro på den europeiska marknaden med nästan 400 vätebussar i drift. Med ytterligare bussar planerade att tas i bruk under 2024, är det tydligt att antalet vätebussar förväntas öka kraftigt de kommande fem åren. Detta stöds av gynnsamma europeiska finansieringsmöjligheter som underlättar långsiktiga investeringar och förbättrar ägandekostnaderna för vätebussar.

Tekniska framsteg och anpassningsbara lösningar

Ballards produktserie FCmove® inkluderar bränslecellsmotorer som täcker effektbehov från 45kW till 120kW, vilket möjliggör användning i allt från kompakta 6-metersbussar till 18-meters ledbussar. För transitbussar erbjuder Ballard 70kW FCmove®-HD och 100kW FCmove®-HD+ bränsleceller, tillgängliga för montering på tak eller i motorrum, vilket ger stor flexibilitet för integration. För långfärdsbussar finns 120kW FCmove®-XD som erbjuder en kraftfull och skalbar lösning.

Utbildning och support för maximal driftsäkerhet

För att stödja implementeringen av sina fordon erbjuder Ballard ett omfattande utbildningssystem för bränslecellstekniker, strukturerat i tre nivåer. Detta möjliggör för kundens serviceteam att själva sköta underhållet av fordonen med hög säkerhet. Ballards kundtjänst, med över tre decenniers erfarenhet på vägen, garanterar hög tillgänglighet från första tankningen till fordonets utfasning.

Presentation av nya lösningar

Ballard Power Systems kommer att presentera sin senaste generation av FCmove® vätebränsleceller för kollektivtrafik på Busworld Türkiye, som äger rum 29-31 maj 2024 i Istanbul Expo Center. Ballard kommer att vara utställare i hall 3, monter E15, där de senaste innovationerna inom bränslecellsteknik för mass-transportsystem kommer att visas upp.

Denna satsning av Ballard bekräftar deras roll som en ledande aktör inom bränslecellsteknologi och deras engagemang för att främja utsläppsfri kollektivtrafik globalt.

Källa: Sustainable Bus