SBMI: "förslagen om miljöprövning kommer för sent"

Mårten Sohlman, vd på SBMI. Foto: SBMI

Klimat- och Miljöminister Romina Pourmokhtari har nyligen presenterat regeringens förslag för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna till Lagrådet. SBMI välkomnar förslagen men anser att de inte är tillräckligt ambitiösa och att det har tagit för lång tid att utarbeta dem.

Klimat- och Miljöminister Romina Pourmokhtari presenterade nyligen regeringens förslag för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna till Lagrådet. Regeringens förslag bygger på slutsatserna från Miljöprövningsutredningens betänkande från juni 2022 och syftar till att påskynda och förenkla processerna utan att minska miljöskyddet.

– Åtgärderna som regeringen föreslår är välkomna och bra. Särskilt välkomna är förslagen om att göra ändringstillstånd till huvudregel om verksamhetsutövaren ansökt om det, samt möjligheten att giltighetstiden för tillstånd för t ex. en bergtäkt ska kunna förlängas med tre år. Även ökad användning av tidplaner för handläggningen och förstärkt avgränsningssamråd är åtgärder som vi efterfrågat länge och påtalat till utredningen, säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.

– Däremot är det obegripligt att det ska behöva ta två år att bereda färdiga förslag i en fråga där hela industrin efterfrågar åtgärder omgående, säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.

Miljöprövningsutredningen, tillsatt i augusti 2020, hade i uppdrag att föreslå förändringar för att modernisera och effektivisera miljöprövningen. Tidöavtalet från oktober 2022 stipulerade att vissa förslag från utredningen skulle genomföras. Samtidigt pågår en bredare utredning om miljötillståndsprocessen sedan sommaren 2023, parallellt med regeringens förslag baserade på Miljöprövningsutredningen.

– Det är bra för arbetet i den pågående utredningen att dessa förslag nu är på plats. Miljöprövning är en komplex fråga, och en framgångsfaktor för den pågående utredningen är att avgränsningen är tydlig. Med dessa förslag på plats blir det tydligare vilka frågor som utredningen bör fokusera på och vilka förslag som redan är hanterade, säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.

Källa: SBMI