Slagg från Bolidens metallproduktion blir cementersättning

Slagg från Bolidens metallproduktion kan bli cementersättning. Foto: Thomas Concrete Group

Boliden har upptäckt att slagg från befintlig metallproduktion i smältverk kan omvandlas till cementersättning – ett ”banbrytande genombrott” enligt företaget. Nu meddelar företaget att ett initialt projekt med den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group bekräftar såväl produkt- som produktionsprestanda. Åke Roos, Programansvarig på Boliden, utvecklar:

–  Cement står för en stor del av det globala koldioxidutsläppet, vilket förstås gör branschen angelägna om att hitta nya, alternativa produkter utan att kompromissa med kvalitet. Projektet med en ledande aktör som Thomas Concrete Group var därför ett naturligt steg i processen, och därtill ett fint exempel på ett samarbete sprunget ur samma ambitionsnivå, säger Åke Roos.

Enligt Boliden kan deras nya produkt minska klimatpåverkan med cirka 95 procent för varje andel vanlig cement som ersätts vid betongproduktion.

Som första gruv- och metallföretag i världen har Boliden gjort ett banbrytande genombrott där slagg från befintlig metallproduktion i smältverk modifieras till cementersättning. Jämfört med traditionell betongproduktion innebär Bolidens nya produkt att klimatpåverkan kan reduceras Tekniken möjliggör dessutom ett bättre metallutbyte för Boliden.

Ett initialt projekt tillsammans med den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group bekräftar såväl produkt- som produktionsprestanda, och i dagsläget har produkten förbättrats ytterligare, med en fördubblad reaktivitet jämfört med den första prototypen.  

Patentansökningar för Bolidens cementersättning har lämnats in och en förstudie avseende kommersialisering av produkten har inletts. Vidare har en förstudie kring en produktionsanläggning med kapacitet för minst 250 000 ton per år påbörjats. Studien beräknas slutföras under första kvartalet 2025.