FlagshipTWO - Ny milstolpe för Liquid Wind

Illustration : Sundsvall Energi

Den 30 april 2024 beviljades FlagshipTWO, Sveriges andra storskaliga produktionsanläggning för grönt elektrobränsle (e-metanol), miljötillstånd för sin planerade verksamhet i Sundsvall. Anläggningen, som är en av de största industrisatsningarna någonsin i Sundsvall, är utvecklad av Liquid Wind och beräknas vara redo för produktion 2027.

Miljötillståndet för FlagshipTWO har beviljats av mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Detta är Liquid Winds andra storskaliga projekt för produktion av e-metanol. Anläggningen har fått tillstånd att producera upp till 130 000 ton e-metanol per år genom dess innovativa Carbon Capture and Utilization (CCU)-teknik. Liquid Wind planerar att göra FlagshipTWO till en ledande aktör inom industrialiseringen av CCU-teknologi, både i Sverige och internationellt, med dess strategiska läge vid Sundsvall Energis Korstaverket.

Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind, kommenterade:
"Med det nu godkända tillståndet har vi nått en ytterligare milstolpe på Liquid Winds resa mot att minska beroendet av fossildrivna transporter inom svåromställda sektorer som långväga sjötransporter. Vi är mycket glada över detta bekräftande steg, vilket innebär att FlagshipTWO blir Europas största produktionsanläggning för grönt elektrobränsle och kommer att bidra till den gröna omställningen."

Anders Jonsson, VD på Sundsvall Energi, tillade:
"Vi gratulerar Liquid Wind till deras framgång med miljötillståndet och kommer att fortsätta utforska möjligheterna att göra Sundsvall till ett centrum för framtida bränsleproduktion."

FlagshipTWO kommer att säkerställa svensk produktion för att möta den ökande efterfrågan på grönt bränsle. Med en växande marknad för elektrobränslen är FlagshipTWO och Liquid Winds projektpipeline, med ytterligare 10 anläggningar planerade fram till 2027, viktiga bidrag till sjöfartens avkarbonisering.