Stora omvägar för sjöfarten på grund av oroligheter i Röda havet ökar koldioxidutsläppen

Containerfartyget Piet Sinke från Maasmond Maritiem i Marseilles hamn., Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: MAERSK MC KINNEY MÖLLER & MARSEILLE MAERSK

Rederiernas koldioxidutsläpp har ökat kraftigt på grund av oroligheter i Röda havet. Nya data visar att containerfartyg på rutterna mellan Asien och Medelhavet har behövt ta en omväg runt Afrika. I årets första kvartal ökade utsläppen med 63 % jämfört med fjärde kvartalet 2023, enligt siffror från Xeneta.

Röda havets oroligheter har lett till att sjöfarten, inklusive Maersk, väljer en längre rutt runt Afrika för att undvika angrepp från Houthi-rebeller i Jemen. Denna omväg har ökat sjöfartens globala koldioxidutsläpp med nästan 14 miljoner ton under de senaste fyra månaderna, vilket motsvarar utsläppen från nio miljoner bensinbilar. Problemet har fått både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

Högre kostnader och förlängd tid

Fartygen påverkas genom ökade bränslekostnader, förlängd transporttid och negativa effekter på koldioxidutsläpp. Maersk har rapporterat en ökning av sitt totala bränsleförbrukning med 20 % sedan årets början. Den längre rutten belastar också rederiernas utsläppsbudgetar och leder till högre avgifter i EU:s utsläppshandelssystem (ETS).

Rekordhöga utsläpp

Xenetas analysplattform, som fokuserar på containerfartyg, visar att koldioxidutsläppen från fartyg på rutterna mellan Asien och Medelhavet nådde rekordnivåer under årets första kvartal. Fartygens omväg har förvärrat situationen, och containerfartygen har även ökat hastigheten för att kompensera för förlorad tid. Clarkson Research Services rapporterar att de största containerfartygen har ökat farten till över 16 knop, jämfört med under 15 knop före krisen.

Källa: Transportmagasinet