Finlands nya EU-strategi: Tar avstånd från miljölagstiftning

Enligt senaste EU-direktivet måste kalhyggen återställas. Finlands regering kan tänkas vara kritisk till detta. Foto: Creative Commons Lic, Pixabay, kredit: Reijo Telaranta

Finlands inställning till EU-lagstiftning har blivit mer kritisk, enligt Heikki Autto (Saml). Trots detta menar statsvetaren Thomas Karv att Finlands image inte förändrats märkbart.

Regeringen under Sanna Marins (SDP) ledning fick internationell uppmärksamhet för sitt ambitiösa mål att göra Finland klimatneutralt till 2035. När statsminister Petteri Orpo (Saml) deltog i en debatt i Europaparlamentet tidigare i år, mötte han istället kritik, särskilt för regeringssamarbetet med Sannfinländarna.

Mer aktiv

Frågan som uppstår är huruvida Finlands EU-politik har genomgått en förändring jämfört med tidigare regering. "Finland är mer aktivt men också mer kritiskt än tidigare", förklarar Heikki Autto (Saml), ordförande för riksdagens stora utskott som ansvarar för EU-frågor. Han beskriver Finlands hållning som konstruktiv men krävande gällande kvalitativ lagstiftning som tar hänsyn till Finlands synpunkter.

Sedan Finland blev NATO-medlem har säkerhetspolitiska hänsyn fått ge vika för en mer självständig linje, menar Autto.

Väckte debatt

Vårens besked att Finland inte stöder ett lagförslag om företagsansvar har väckt debatt, likaså Finlands beslut att rösta mot en lag om naturåterställning som riskerar att falla.

- Finland står för hållbar utveckling och menar att social och ekonomisk hållbarhet är nödvändigt för att främja miljöfrågor, påpekar Autto.

Maria Guzenina (SDP), vice ordförande i stora utskottet, är kritisk till regeringens agerande gällande dessa lagar. Hon framhåller att lagstiftningen inte är till nackdel för Finland, som redan är ledande inom dessa områden, utan ger landet en konkurrensfördel.

Nils Torvalds, Europaparlamentariker för Svenska folkpartiet, pekar på att EU-kommissionens ursprungliga lagförslag om naturåterställning var dåligt förberett. Samlingspartiets medlemskap i EPP, Europaparlamentets största grupp, har även lett till en hårdare hållning i miljöfrågor, särskilt inför EU-valet.

Protektionistisk linje

Enligt Thomas Karv, universitetslektor i statskunskap, ligger den nuvarande regeringen klart mer åt höger jämfört med den förra, vilket syns i frågor som miljöpolitik och jord- och skogsbrukspolitik.

- Regeringen har anammat en mer protektionistisk linje", säger Karv. Dock anser han att de stora politiska linjerna kvarstår oförändrade.

Trots regeringsskiftet betraktas Finland fortfarande som ett stabilt och EU-vänligt land, vilket understryker landets tillförlitlighet inom unionen, avslutar Karv.

Källa: Svenska Yle