Keolis tar över drift av elbusslinje i norra Danmark

Antalet kilometer körda av Keolis med icke fossila bränslen har fördubblats från 2019 till 2023. Foto: Keolis

Nordjyllands Trafikselskab (NT), den offentliga transportmyndigheten för regionen Norra Jylland i Danmark, har tilldelat Keolis uppdraget att driva och underhålla en helt elektrisk busslinje som förbinder städerna Frederikshavn och Aalborg, landets fjärde största stad och huvudstad i Norra Jylland.

Under 2023 uppnådde Keolis en omsättning på 7,0 miljarder euro, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 6,6 procent jämfört med 2022.

Ersätter biogasfordon

För detta kontrakt, som sträcker sig över tio år från augusti 2024, har Keolis införskaffat sex nya elektriska bussar för att ersätta fordon som tidigare drivits med biogas. Depåerna i Frederikshavn och Aalborg, var och en med plats för tio bussar, kommer att utrustas med infrastruktur som möjliggör samtidig laddning av fordonen över natten, enligt Keolis.

Åtta städer

Som kollektivtrafikoperatör i Danmark sedan år 2000 sysselsätter Keolis för närvarande över 1 400 medarbetare och driver mer än 400 bussar i åtta danska städer, samt två spårvägsnät. År 2017 lanserade Keolis landets allra första spårvagnslinje i Århus, ett nätverk som sträcker sig 110 km med 51 stationer. I Odense startade företaget ett ytterligare spårvägsnät 2021, som transporterar nästan 10 miljoner passagerare årligen.

Källa: Sustainable Bus