Miljövänlig utbyggnad - Återanvända moduler för kustbevakningens flyg

Kustbevakningens kontorsbyggnad i Skavsta.

Kustbevakningsflyget, en del av Kustbevakningen, har sedan lång tid tillbaka varit baserat på Skavsta. När behovet av utökade lokaler med fler kontorsrum uppstod, valdes en modullösning som den lämpliga lösningen.

"Moduler är en snabb, effektiv och smidig lösning som möter deras behov av expansion. De moduler vi valt är något större än standardmodulerna, vilket kan ses som en premiumvariant," säger Alexander Lidström, projektchef.

b
Skiss över Kustbevakningens kontorsbyggnad med de nya modulerna.

Den nya byggnaden, bestående av sex moduler, integreras med Kustbevakningens befintliga kontorsbyggnad på Pilotgången. Moduldelen ansluts genom en platsbyggd gång och målas i samma färg som kontorsbyggnaden. Varje modul rymmer 8–12 kontorsplatser, mötesrum och toaletter, med en total byggyta på 174 kvadratmeter. Inflyttning beräknas preliminärt till slutet av april.

"Vi har idag funktionella lokaler på Skavsta men har blivit trångbodda. Med ökade administrativa krav behöver vi fler resurser för att säkerställa effektiv och korrekt hantering av dessa. Därför behöver vi utöka både kontors- och lokalytan. Tillsammans med hyresvärden Explore Skavsta har vi utforskat olika alternativ och kommit fram till att en flexibel modullösning passar våra behov bäst för tillfället," säger Thomas Bark, biträdande enhetschef för flygenheten på Kustbevakningen.

PCS Modulsystem är leverantören av modulerna, som levereras nyckelfärdiga. Samtliga sex moduler är återbrukade och har tidigare använts som förskola. Modulerna är även förberedda för att kunna byggas på med en extra våning.

"Genom att återbruka moduler istället för att bygga en ny kontorsbyggnad minskar vi vår miljöpåverkan. Enligt vår beräkning har vi sparad motsvarande 11,7 ton koldioxidekvivalenter, vilket representerar den mängd koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma negativa effekt på klimatet," säger Alexander Lidström.