Koldioxidfriare horisonter: Wärtsilä presenterar grönare lösningar för kryssningsfartyg

Teknikföretaget Wärtsilä kommer att leverera en bred uppsättning lösningar som stödjer Hurtigruten, världens största operatör av expeditions-kryssningar, i deras strävan efter grönare och mer hållbar sjöfart. Hurtigruten, ansedd som en av världens mest hållbara kryssningsoperatörer, konverterar ytterligare tre fartyg för att bli premium, hybrid-drivna expeditions-kryssningsfartyg. Beställningen till Wärtsilä gjordes för ett par år sedan och omfattar 'MS Finnmarken', det första av de tre fartygen som ska uppgraderas. Efter konverteringsprojektet kommer det 140 meter långa fartyget med plats för 530 gäster, MS Finnmarken, att byta namn till MS Otto Sverdrup. Foto: Wärtsilä/Hurtigrutten

När det gäller att göra mindre kryssningsfartyg mer miljövänliga, lyfter det finländska företaget Wärtsilä fram flera smarta strategier.

Dessa innovationer erbjuder värdefulla insikter för att minska koldioxidutsläppen och pekar på en hållbar framtid för sjöfarten. Här utforskar vi hur dessa metoder kan tillämpas i Sverige och bidra till en grönare maritim industri.

Huvudstrategier

Mindre kryssningsfartyg betjänar ofta unika, avlägsna destinationer och erbjuder en exklusiv upplevelse. Dessa fartyg står inför specifika utmaningar när det gäller utsläppsminskning, bland annat på grund av begränsat utrymme och behovet av pålitlig teknik.

Wärtsiläs expertråd betonar vikten av dataanvändning, flexibla bränslesystem, energieffektivitet, energisparande teknik och landström som huvudstrategier för att uppnå detta.

1. Använd data för att optimera verksamheten: Dataanalys möjliggör optimal ruttplanering och effektivare drift, vilket direkt minskar bränsleförbrukning och utsläpp. För små kryssningsfartyg kan detta innebära betydande besparingar och en snabb avkastning på investeringen.

2. Säkerställ framtidssäkerhet med bränsleflexibilitet: Att investera i motorer som kan hantera olika typer av bränslen är avgörande. Detta inte bara tillgodoser behovet av minskade utsläpp utan garanterar även driftskompatibilitet i framtiden när tillgången på alternativa bränslen ökar.

3. Maximera den totala energieffektiviteten: Genom smart planering och användning av högeffektiva motorer kan fartygen uppnå en optimal balans mellan kraftbehov och bränsleförbrukning. För nya fartyg kan detta innebära stora miljövinster.

4. Installera energisparande teknik: Teknologier såsom skrovluftssmörjning och vindassisterad framdrivning kan erbjuda betydande bränslebesparingar utan att kompromissa med fartygets prestanda eller operativa profil.

5. Utnyttja landström: Att ansluta till landbaserad el när fartyget ligger i hamn minskar behovet av att köra hjälpmotorer för elproduktion ombord, vilket leder till lägre utsläpp.

För Sverige, med sin långa kustlinje och starka tradition av maritim innovation, erbjuder Wärtsiläs rekommendationer en vägledning för hur landets sjöfartssektor kan navigera mot en mer hållbar framtid. Den svenska sjöfartsindustrin kan dra nytta av dessa strategier genom att implementera dem i utvecklingen och driften av mindre kryssningsfartyg och andra fartygstyper.

Grön omvandling

Med Sveriges engagemang för miljömässig hållbarhet och teknisk innovation, ligger potentialen för en grön omvandling av den maritima sektorn inom räckhåll.

Wärtsilä, känt för sin ledande position inom marina och energilösningar, fortsätter att driva på utvecklingen mot grönare, mer effektiva sjöfartsoperationer. Deras fokus på innovation och hållbarhet kan ge värdefulla insikter och teknologier för Sverige att anamma, i syfte att minska sjöfartens miljöpåverkan och främja en renare, grönare framtid.