Vardagskemikalier kopplade till MS och försämrad hjärnhälsa

Många kemikalier är kopplade till utvecklingsstörningar hos undersökta amerikanska barn.: Foto: Creative Commons Lic. Pixabay: Kredit: Squirrel_photos

Forskare vid Case Western Reserve University i USA har upptäckt att kemikalier som används i möbler, hemelektronik, hygienprodukter och desinfektionsmedel kan kopplas till sjukdomar som multipel skleros (MS) och utvecklingsstörningar inom autismspektrumet.

En studie publicerad i Nature Neuroscience visar att kvartära ammoniumföreningar (QAC) och organofosfater, som används som flamskyddsmedel, direkt skadar hjärnans oligodendrogliaceller. Dessa celler producerar isolerande skikt runt nervceller.

Hot mot hjärnhälsan

Tidigare forskning har visat att en minskning av oligodendrogliaceller har samband med utvecklingen av neurologiska sjukdomar, som MS. QAC-föreningar och organofosfater finns i många konsumentprodukter, vilket gör att människor ofta exponeras för dem i vardagen. Forskarna menar att detta är ett tidigare oupptäckt hot mot hjärnhälsan och en betydande riskfaktor för neurologiska sjukdomar.

Laboratorietester genomförda av det amerikanska forskarlaget visade att QAC-föreningar kan döda oligodendrogliaceller, medan organofosfater kan stoppa dessa cellers tillväxt. Forskarna upptäckte också att exponering för dessa kemikalier är kopplad till utvecklingsstörningar hos undersökta amerikanska barn.

Behov av mer forskning

- Vi fann att just oligodendrogliacellerna är överraskande känsliga för effekterna av QAC-föreningar och flamskyddsmedel som organofosfater, säger doktorand Erin Cohn, som ledde studien.

Denna upptäckt belyser behovet av ytterligare forskning och ökad medvetenhet kring vardagskemikaliers potentiella risker för människors hälsa och välbefinnande.

Källa: Tekniikan Maailma