Kainuu rider på andra vågen av vindkraftsboom – storskaliga finländska projekt på gång

Symbolbild. Foto: Creative Commons Lic. (Pixabay) kredit: Oimheidi

I det östliga gränslandet mellan Hyrynsalmi och Ristijärvi planeras en massiv utbyggnad av vindkraft med upp till 56 turbiner. Lokala förhoppningar finns om att projektens gemensamma effekter beaktas noggrant i planeringen.

I Kainuu upplever man nu den andra vågen av vindkraftsutveckling, med flera projekt på gång. Sanna Schroderus från Kainuu förbundet förklarar att denna våg tog fart vid början av 2020-talet. Utvecklingen inom tekniken är en stor orsak till att intresset för vindkraft ökar även öster om västkusten. Högre turbiner krävs för vindkraftsproduktion i mindre blåsiga områden inåt land.

Positiv inställning

- Kommunernas positiva inställning till vindkraft spelar också en viktig roll. "Det har definitivt bidragit till att vi just nu har flera projekt på gång i vår region, säger Schroderus.

Kainuu förbundet godkände i december 2023 en ny vindkraftsplan fram till 2035, med målet att uppföra cirka 410 nya vindkraftverk. Planen syftar till att vägleda och möjliggöra omfattande vindkraftsutbyggnad i Kainuu, samtidigt som man strävar efter att minimera eventuella negativa effekter på miljö och människor.

Isolehdon vindkraftsprojekt nära Lumivaaras vindpark i Hyrynsalmi kan tillsammans bilda ett stort produktionscentrum för vindkraft, med potential för upp till 56 turbiner.

Negativa effekter minimeras

Planeringen tar hänsyn till behovet av att minimera negativa effekter, särskilt när det gäller landskap och miljö. "Det är särskilt viktigt att ta sig tid och planera väl för att minimera negativa effekter, till exempel genom att justera turbinernas höjd och antal, menar Schroderus.

Hyrynsalmi kommun understryker vikten av att erkänna de samlade effekterna av Lumivaara och Isolehdon vindkraftsprojekt. Kommunen föreslår en gemensam lokal studie om ekologiska samband, samt ytterligare utredningar om effekter på turism, landskap och rekreation baserade på samråd och intervjuer med lokala aktörer.

Förvarsmaktens behov 

Än så länge ligger de flesta vindkraftsprojekten i Kainuu-regionens västra del. Kuhmo är den enda kommunen i regionen där inga vindkraftsprojekt är planerade, vilket delvis beror på den finländska försvarsmaktens behov och stora naturskyddsområden.

Schroderus anser att vindkraftsfrågan också bör utvärderas öster om riksväg 5, och framhåller vikten av att förena regional- och säkerhetspolitiska mål. En arbetsgrupp har inrättats för att utforska möjligheterna för vindkraftsutbyggnad i Östfinland, där tidigare motstånd från försvarsmakten har begränsat utvecklingen på grund av turbinernas inverkan på radarövervakning.

- Att beakta försvarsbehoven är centralt i planeringen av vindkraftsutbyggnad. Det är definitivt ett mål vi håller fast vid, avslutar Schroderus. 

Källa: Nyhetsbyrån Yle Uutiset