Salt X och ABB tecknar avtal för vidareutveckling av EAC-teknik

SaltX forskningsanläggning i Hofors. Foto: ABB

ABB och det svenska greentech-bolaget Salt X har tecknat avtal för vidareutveckling av teknik inom ljusbågskalibreringsprocessen, Electric Arc Calicination process (EAC). ABB blir också minoritetsägare i Salt X.

Enligt det nya avtalet kommer Salt X att vidareutveckla sin innovative Electric Arc Calciner (EAC), en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess, enligt ABB.

– Genom det fördjupade samarbetet och nyemissionen får Salt X en optimal industriell partner med lång erfarenhet av att skala upp och implementera ny industriell teknologi på global nivå, tillsammans med ett betydande kapitaltillskott, kommenterar Carl-Johan Linér, vd för Salt X.