Nytt anslag till forskningsprojekt för PFAS-forskning vid Örebro universitet

Utveckling av fotokatalysmetod för bedömning av total PFAS i livsmedels- och miljöprover inklusive dricksvatten Foto: Eurofins

Eurofins Foundation, som etablerades vid firandet av deras 30-årsjubileum år 2017, har beviljat finansiering till Örebro universitet för ett forskningsprojekt under 2023/2024.

Projektet har titeln "Development of a Photocatalytic Method for Oxidative Conversion of Unknown PFAS Precursors into Measurable Compounds for Total PFAS Assessment in Food and Environmental Samples, including Drinking Water."

Forskningen kommer att genomföras vid forskningscentret MTM (Människa-teknik-miljö) vid Örebro universitet och aktivt stödjas av utvecklingsarbetet vid nätverket Eurofins PFAS-labb i Lidköping. De har ett långvarigt samarbete med MTM-centret, särskilt inom PFAS-området.

Bidraget kommer att användas för att förbättra och testa oxidativa metoder för att upptäcka så kallade prekursorer, vilka normalt sett inte inkluderas i standardanalyser. Särskilt fokus kommer att läggas på utmanande matriser som är svåra att oxidera. Docent Leo Yeung vid MTM leder forskningen.

Arbetet kommer att genomföras parallellt vid Örebro universitet och på PFAS-avdelningen. Vid universitetet kommer nya katalysatorer och tillvägagångssätt att testas, medan Eurofin på PFAS-avdelningen kommer att fokusera på uppskalning och modifieringar av redan publicerade metoder. Patrick van Hees, Patrik Karlsson och Andreas Johansson från Eurofins kommer att delta i projektet.