Flytevi, Sveriges första stadsnära havsodling, är finalist i New European Bauhaus-tävlingen

Den marina kolonilotten, Flytevi, i Göteborgs hamn. Foto: Happy Visuals

 

Flytevi, Sveriges första stadsnära havsodling, är finalist i tävlingen New European Bauhaus. Havsodlingen är belägen i Göteborgs Frihamn och har tagits fram som en prototyp för att testa nya lösningar i stadsutvecklingsprojekt och samtidigt öka intresset och kunskapen om odling i havet.

Bland 530 ansökningar är odlingen en av 50 finalister i kategorin "Reconnecting with nature" i New European Bauhaus Prizes 2024. 

– Det är oerhört glädjande att den marina kolonilotten Flytevi är finalist i New European Bauhaus-priset för 2024! I arbetet med Flytevi har vi använt oss av prototypen för att utforska användningen av platsen, testa en ny funktion och utveckla platsens identitet tillsammans med de människor som använder sig av platsen, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare i Göteborgs Stad.

Projektet, en del av Vinnovas Framtidsprototyper, har involverat ett brett samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad, med deltagande av stadsplanerare, arkitekter, marinbiologer, forskare och studenter. Kolonilotten, invigd i november 2022, representerar Sveriges första stadsnära havsodling.

– Att undersöka nya former för urban matproduktion genom att vända blicken mot marina miljöer i våra städer är både viktigt och hoppfullt. Världens befolkning står inför sin kanske hittills största utmaning: att inom en kort tidsperiod klara av att ställa om till ett hållbart sätt att leva. Det har väckt många frågor om vad ett hållbart samhälle är och hur vi vill att framtidens städer ska se ut och fungera. Vår förhoppning är att Flytevi ska bli en katalysator i arbetet med att hitta några av svaren på dessa frågor, säger Johan Rehngren.

Den marina kolonilotten fungerar som en pedagogisk plattform där besökare kan lära sig om havsodling och mat från havet. Göteborgs universitet erbjuder två lektionspaket för skolklasser: "Bli havsbonde för en dag" och "Bli havskock för en dag". Eleverna får chansen att ta vattenprover, lära sig om odlingens funktion och laga mat med musslor och alger på plats i den marina kolonilotten.

Maria Bodin, projektsamordnare på Göteborgs universitet, säger att de flesta besökare aldrig har varit på en havsodling tidigare och att Flytevi gör havet tillgängligt för fler genom att integrera det i stadsmiljön.

New European Bauhaus, ett initiativ från Europeiska kommissionen för hållbar stadsutveckling, passar väl in på Flytevi, som nominerades till tävlingen av Göteborgs Stads kontor i Bryssel. Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare i Göteborgs Stad, uttrycker att Flytevi uppfyller kriterierna för New European Bauhaus genom att vara hållbar, inkluderande och vacker. Han hoppas att Flytevi kommer att inspirera andra att arbeta med hållbara stadsutvecklingsprojekt.