Regeringen genomför ett omtag kring frågorna om cirkulär ekonomi

Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning, blir ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Foto: Svensk Plaståtervinning

Regeringen meddelar att de har påbörjat ”ett omtag kring frågorna som rör omställningen från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi”. Bakgrunden är att regeringen ser ett behov av förstärkning av cirkulära materialflöden, med nya cirkulära affärsmodeller som tar hänsyn till hela värdekedjan och som framgångsrikt kan skalas upp och ta plats på marknaden.

Som ett första steg i omläggningen utser regeringen Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning, till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och Caroline Andermatt, VD på Myrorna, utses till ny vice ordförande för att ge delegationen ett tydligare näringslivsfokus.

– Både Mattias Philipsson och Caroline Andermatt är erfarna ledare, som bedrivit ett framgångsrikt arbete för ökad cirkularitet inom industrin respektive detaljhandeln. Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att vara en katalysator för det svenska näringslivets utveckling av affärsmässiga cirkulära lösningar. Vi behöver se en förstärkning av cirkulära materialflöden, med nya cirkulära affärsmodeller som tar hänsyn till hela värdekedjan och som framgångsrikt kan skalas upp och ta plats på marknaden. Hållbarhet kan inte bara handla om enskilda projekt - det måste utgöra hela kärnverksamheten, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi.

Sveriges nationella strategi för cirkulär ekonomi ska peka ut riktningen för att ställa om produktion, konsumtion och affärsmodeller till giftfria, fossilfria och cirkulära materialkretslopp.

– Jag ser fram emot att följa delegationen för cirkulär ekonomis arbete under Mattias Philipssons ledning och att själv få vara involverad i det arbetet. Nu påbörjas ett nytt kapitel i svensk miljöpolitik, med fokus på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I Delegationen för cirkulär ekonomin ingår följande ledamöter:

Ordförande Mattias Philipsson, VD Svensk Plaståtervinning

Vice ordförande Caroline Andermatt, VD Myrorna

Ledamot Mattias Lindahl, Professor Linköping Universitet

Ledamot Anna Graaf, Hållbarhetschef på White Arkitekter

Ledamot Tony Clark, VD Avfall Sverige

Ledamot Fredrika Klarén, Head of Sustainability på Polestar 

Ledamot Marcus Hedblom, VD och koncernchef på Ovako

Ledamot Kerstin Lindvall, Direktör för Corporate Responsiblity på ICA Gruppen 

Ledamot Johanna Ljunggren, Sustainability Manager på Kinnarps 

Ledamot Magnus Uvhagen, VD Ragnsells Recycling

Ledamot Lisa Wahlström, Hållbarhetsdirektör Coca Cola Europacific Partners