Rekordhöga globala koldioxidutsläpp 2023 trots minskning i Europa och USA

- Den rena energiövergången har genomgått en rad stresstester under de senaste fem åren," sade IEA:s verkställande direktör, Fatih Birol. Foto: IEA

De globala koldioxidutsläppen slog rekordhöga nivåer förra året, då extrema torkor störde vattenkraftsproduktionen i stora ekonomier, vilket ledde till en kraftig ökning av användningen av fossila bränslen, enligt Internationella energiorganet (IEA).

Trots minskningar i Europa och USA uppvägdes dessa av ökningar i Kina och Indien. Energi-relaterade CO2-utsläpp steg med 410 miljoner ton, eller 1,1 procent jämfört med föregående år, och nådde 37,4 miljarder ton 2023, meddelade organisationen baserad i Paris i sin senaste rapport. Användningen av fossila bränslen för att ersätta vattenkraft stod för över 40 procent av ökningen.

Uppvägde

I Indien och Kina ledde stort beroende av kol och högre efterfrågan på elektricitet efter den postpandemiska ekonomiska återhämtningen till betydligt högre utsläpp, vilket uppvägde minskningar i andra ekonomier.

Utsläppen ökade med mer än 7 procent under året i Indien, där en svagare monsunsäsong drev ner vattenkraftsproduktionen. I Kina steg utsläppen från energiförbränning med 5,2 procent till 12,6 miljarder ton - det största globalt trots landets ledande position inom utveckling av ren energiteknik. IEA:s rapport hänvisar till utsläpp från all användning av fossila bränslen för energiändamål och industriprocesser.

Mildare väder

I avancerade ekonomier sjönk utsläppen istället med 4,5 procent till den lägsta nivån på 50 år förra året, stödd av en starkare implementering av förnybar energi och energieffektivitetsåtgärder, men också svagare industriproduktion och mildare väder i vissa regioner vilket resulterade i lägre energibehov.

Enligt myndigheten stod elproduktion från förnybara källor och kärnkraft för 50 procent av den totala produktionen i dessa ekonomier. Förnybar energi ensamt stod för 34 procent av elproduktionen, medan kolens andel föll till en historiskt låg nivå på 17 procent.

Utsläppen minskade

I Europeiska unionen föll utsläppen från energiförbränning med nästan 9 procent 2023, drivet av en ökning i produktionen av förnybar energi och ett fall i både kol- och gasproduktion, trots en ekonomisk tillväxt på cirka 0,7 procent. I USA sjönk utsläppen med 4,1 procent på grund av högre elproduktion från förnybara källor och gas snarare än kol, trots en ekonomisk tillväxt på 2,5 procent.

Trots detta är implementeringen av ren energi fortfarande överkoncentrerad i avancerade ekonomier och Kina, sade IEA, och uppmanade till större internationella ansträngningar för att öka investeringar och implementering i framväxande och utvecklande ekonomier.

Förnybar energi och elbilar

- Sammanfattningsvis bromsade den globala utsläppstillväxten ner 2023, stöttad av expansionen av förnybar energi och elbilar, sade IEA. År 2022 steg energi-relaterade CO2-utsläpp med 1,3 procent.

- Utsläppen ser fortfarande en strukturell inbromsning", sade myndigheten.

- Under decenniet till 2023 växte de globala utsläppen med lite mer än 0,5 procent per år, den långsammaste takten sedan den stora depressionen.

Försäljningen av elbilar steg

Ren energi ligger i hjärtat av denna inbromsning, med globala kapacitetstillägg av vind- och solkraft som nådde nästan 540 gigawatt förra året, en ökning med 75 procent jämfört med 2022-nivåer, medan försäljningen av elbilar klättrade 35 procent på årsbasis till cirka 14 miljoner.

- En pandemi, en energikris och geopolitisk instabilitet hade alla potential att spåra ur ansträngningarna för att bygga renare och säkrare energisystem. Istället har vi sett motsatsen i många ekonomier, sade IEA:s verkställande direktör, Fatih Birol.

Källa: IEA