Tio nya forskningsprojekt inom fossilfritt flyg beviljas stöd

I slutet av förra året beviljades stöd till tio nya projekt på totalt 55 miljoner kronor. Foto: adam neumann/unsplash

Energimyndigheten har godkänt finansiering för tio nya forskningsinitiativ inom området fossilfritt flyg. Projekten ska bland annat utveckla tekniker för vätgasflyg, drönare och bidra till stärkt kompetensförsörjning.

Dessa projekt kommer att fokusera på att utveckla tekniker för vätgasdrivna flygplan och drönare, samt att förstärka kompetensförsörjningen inom detta område. Vidare kommer de att bidra till utvecklingen av metoder för klimatsmart flygning och effektivare processer för produktion av biobränslen.

Forskning och innovation spelar en avgörande roll för att flygindustrin ska kunna övergå till fossilfria bränslen. Energimyndigheten stöder kontinuerligt projekt som kan främja övergången till fossilfria alternativ inom flygsektorn.

I slutet av förra året tilldelades tio nya projekt finansiering på totalt 55 miljoner kronor för både teknisk utveckling och demonstrationsändamål.

– För att nå ett fossilfritt flyg är det många områden som behöver utvecklas och det är därför viktigt att vi ger stöd till olika tekniker och lösningar, säger Mats Larsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Källa: Energimyndigheten