IVL stärker med nya experter och blågröna lösningar

IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling och klimatanpassning Foto: Johan Holmqvist/IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet expanderar inom hållbar stadsutveckling med två nya experter från Scandinavian Green Roof Institute. Deras arbete på IVL kommer fokusera på forskning och innovation för att skapa mer motståndskraftiga städer genom blågröna lösningar.

– Det är bråttom att bygga om och anpassa våra städer för att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna. Allt fler kommuner och fastighetsägare har insett att de behöver förbereda sig på ett förändrat klimat och efterfrågar stöd och kunskap på området, säger Thomas Stoll, chef för hållbar stadsbyggnad på IVL.

Tanja Hasselmark Mason och Hugo Settergren har anslutit sig till IVL från Scandinavian Green Roof Institute, ett samarbetspartner i flera forsknings- och innovationsprojekt. Tillsammans har de utvecklat Blågröna systemguiden, ett webbverktyg för att kommunicera blågröna system till fastighetsägare och kommuner. Blågröna lösningar integrerar gröna tak och väggar med stadens vattenhantering för att minska belastningen på dagvattennätet. Dessa lösningar kan fördröja och reglera vattenflöden vid skyfall, öka biologisk mångfald, förbättra luftkvaliteten och skapa trivsamma miljöer för invånarna.

– Vi är mycket glada över att knyta den här kompetensen till IVL. Vi behöver skapa mer motståndskraftiga stadsmiljöer och vi ser stor potential att utveckla vår verksamhet inom det här området ytterligare, säger Thomas Stoll.