Enviro öppnar återvinningsanläggning i Lillesjö

Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, Peter Karlsson, VD Fratera, Fredrik Emilson, vd, Enviro och Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Uddevalla kommun. Foto: Uddevalla kommun

Den nya fabriken, som byggs i samarbete med Antin, är ett stort steg framåt för ett mer hållbart samhälle. Fabriken kommer att fokusera på att återvinna uttjänta däck och bli den första fullskaliga industrialiserade anläggningen för detta ändamål.

– Vi har arbetat intensivt för att nå detta investeringsbeslut tillsammans med vår framtida partner, Antin. Nu är det dags att ta nästa steg och börja förbereda marken för bygget, säger Fredrik Emilson.

Bygget av fabriken förväntas ta cirka 23 månader, med planerad färdigställande vid slutet av 2025. Under byggprocessen och efter färdigställandet förväntas fabriken skapa runt 60 nya arbetstillfällen i Uddevalla, samt generera ekonomisk tillväxt genom underleverantörer och andra företag som kommer att bidra till fabrikens drift.