Första spadtaget för nya återvinningsanläggningen i Uddevalla

Alf Blomqvist, ordförande Enviro, Peter Karlsson, vd Fratera, Fredrik Emilson, vd Enviro, Martin Pettersson, kommunalråd Uddevalla. Foto: Enviro

Enviro's VD, Fredrik Emilson, styrelseordförande Alf Blomqvist och styrelseledamot Peter Möller var närvarande vid den officiella starten av bygget för Enviro Systems återvinningsanläggning i Uddevalla. Tillsammans med Uddevallas kommunalråd Martin Pettersson och Frateras VD Peter Karlsson togs det symboliska första spadtaget.

Efter det slutgiltiga investeringsbeslutet har byggandet av återvinningsanläggningen i Uddevalla nu påbörjats. På industriområdet strax utanför Uddevalla samlades företrädare från Enviro, Uddevalla kommuns politiska ledning, totalentreprenören EBC och Fratera och tillsammans genomförde de det symboliska första spadtaget med hjälp av en grävmaskin.

– Just den här anläggningen är vårt flaggskepp och den första i en omfattande europeisk satsning där vi tillsammans med Antin siktar på att återvinna 1 miljon ton däck till 2030, en tredjedel av Europas alla uttjänta däck, säger Enviros ordförande Alf Blomqvist.

I ett första skede beräknas anläggningen generera ett 40-tal gröna industrijobb till regionen men det erhållna miljötillståndet möjliggör en expansion vilket skulle ge ytterligare arbetstillfällen. Från Enviros sida understryker bolagets vd att det är ett gott samarbete som lett till att bygget nu blir av.

– Det är förstås många som bidragit till att vi kommit hit men det goda samarbetet med såväl kommunen som fastighetsägare och totalentreprenörer har spelat en mycket stor roll för att vi nått hela vägen fram, säger Enviros vd Fredrik Emilson.

Totalentreprenör för byggnationen är EBC tillsammans med Fratera Fastigheter. Anläggningen beräknas vara fullt driftsatt under 2025.