Vestas återgår till lönsamhet med rekordorder under 2023

Vestas vindturbin, V164-9.5 megawatt, Northwester 2, I Belgien. Foto: Vestas

Vestas Wind Systems A/S rapporterar en återgång till lönsamhet för år 2023 med en omsättning på 15,382 miljarder euro, vilket överträffar bolagets egen prognos som låg mellan 14,5 och 15,5 miljarder euro. EBIT-marginalen före speciella poster landade på 1,5 procent, i linje med förväntningarna som var satta till 0-2 procent, och totala investeringar uppgick till 823 miljoner euro.

Orderboken för både kraftlösningar och service steg till ett sammanlagt värde på 60,1 miljarder euro. För 2024 förväntar sig Vestas en omsättning mellan 16 och 18 miljarder euro, inklusive serviceintäkter, med en EBIT-marginal före speciella poster på 4-6 procent och totala investeringar på cirka 1,2 miljarder euro. Service-segmentet förväntas generera en EBIT före speciella poster på mellan 800 och 880 miljoner euro.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning delas ut till aktieägarna 2024.

Henrik Andersen, koncernchef, kommenterar att Vestas förbättrade sin prestation under 2023 och är nöjd med att ha återgått till lönsamhet samt nått den övre gränsen av sin vägledning. Orderintaget satte rekord på 18,4 gigawatt för året, drivet av en stark avslutning på fjärde kvartalet. Framsteg inom strategiska prioriteringar och förbättrad kommersiell och operativ disciplin bidrog till detta, tillsammans med tillväxt inom Service-verksamheten.

Geopolitisk volatilitet

Trots förbättrad affärsmiljö förväntas geopolitisk volatilitet, långsam tillståndsprocess och otillräcklig utbyggnad av elnät skapa osäkerhet 2024. Vestas strävar efter att fortsätta bygga sitt momentum med disciplin och starkt genomförande. Andersen tackar kunder, partners och aktieägare för deras fortsatta stöd, samt Vestas personal för deras insatser under 2023 och bidrag till energiövergången.

Högre prissättning

Bland höjdpunkterna märks, enligt Andersen, en återgång till lönsamhet och rekord i orderintag på 18,4 GW, drivet av stark tillväxt både offshore och onshore, särskilt i USA. Omsättningen på 15,4 miljarder euro stärktes av högre prissättning och fortsatt tillväxt inom Service. Ett nytt partnerskap med ArcelorMittal om lågemissionståltorn markerar ett stort steg mot helt cirkulära vindturbiner. Vestas strategiska väg förblir oförändrad med fokus på stark kommersiell disciplin och en inställning som prioriterar värde framför volym för att nå långsiktiga ambitioner.

Källa: Vestas