EU:s nya reglering banar väg för metanutvinning från VOC

Att använda ett VOC-återvinningssystem (bilden) för laster skulle minska utsläppen med upp till 1 500-2 500 ton per lastning av en VLCC.FOTO. Ulstein Design & Solution

Nya EU-förordningar kan stärka incitamenten för hantering av metan i de organiska föreningarna (VOC) som uppstår vid oljelastningsoperationer. Europaparlamentet och rådet har enats om en ny EU-förordning för att minska metanutsläppen i energisektorn i Europa och för importerade produkter.

Den nya förordningen kommer kräva att företag inom fossila bränslen mäter, övervakar, rapporterar och verifierar sina metanutsläpp och vidtar åtgärder för att minska dessa. Regelverket förbjuder också rutinmässig avfackling och flaring.

EU importerar en stor del av den olja och det gas som konsumeras, så förordningen kräver även att kommissionen upprättar metanprestationsprofiler för länder och företag, vilket möjliggör informerade val för importörer. Från januari 2027 måste nya importkontrakt för olja, gas och kol slutas endast om exportörerna tillämpar samma övervaknings-, rapporterings- och verifieringsskyldigheter som EU:s producenter.

Åtog sig metanminskningsmål

Enligt en rapport från Wood Mackenzie står metan för nästan en tredjedel av den temperaturökning som inducerats av utsläpp sedan den industriella eran började, och olje- och gasindustrin uppskattas stå för upp till en fjärdedel av de antropogena metanutsläppen. De nya EU-reglerna kommer att komplettera befintliga frivilliga minskningsinitiativ.

Större internationella oljebolag och allt fler nationella oljebolag har åtagit sig metanminskningsmål, men dessa har mestadels varit frivilliga. Reglerande insatser har hittills saknat kraft, säger Adam Pollard, huvudanalytiker för upstream-utsläpp hos Wood Mackenzie.

Metankoncentrationer i VOC varierar men kan nå upp till 5 procent, vilket för en VLCC kan uppgå till 23 ton per lastning. Även om de nya EU-reglerna inte tycks specifikt rikta in sig på VOC-utsläpp som resultat av oljelastningsoperationer, är de frisläppta volymerna så pass stora att de kan bli en framtida måltavla.

Förändring genom nya regler

Teknisk genomförbarhet för att återvinna VOC från sjöfarten har redan bevisats. Wärtsilä utvecklade ett VOC-återvinningssystem för lastoperationer som har varit i drift på pendeltankers i Norges offshoreoljefält sedan 1990-talet.

Systemet har varit effektivt, men har ännu inte blivit populärt i andra regioner: utsläpp av VOC under oljetankerlastning har inte varit strikt reglerat, även om metanutsläpp från gasbärare under lastning och lossning är högt reglerade. Detta kan ändras med de nya EU-reglerna eller mer ambitiösa frivilliga mål.

Förbränns i återvinningsskeppets tre gasturbiner

Wärtsilä, i samarbete med det norska företaget Vaholmen VOC Recovery och Ulstein Design & Solutions, har utvecklat en DP2 VOC-återvinningsskeppsdesign som kan stödja VLCC:er med VOC-återvinning under lastoperationer. Skeppet är utrustat med ett system liknande det som används på pendeltankers och är anslutet via slang till ånganslutningen på VLCC:ens manifold under lastning.

När anslutningen är gjord, leds VOC genom återvinningssystemet, som använder en tvåstegskondenseringsprocess. De lättare fraktionerna av VOC (metan och etan), tillsammans med några förångade flytande VOC, förbränns i återvinningsskeppets tre gasturbiner, vilket säkerställer att all VOC används.

Källa: Wärtsilä Corporation