Mossa kan påskynda restaureringen av landskap efter gruvdrift

Mossa växer på allaBoreal Orchards

Med målet att låta mossa påskynda restaureringen av landskap efter gruvdrift har projektet ”Re:moss: Ekologisk restaurering av landskap efter gruvdrift med inhemsk mossa” initierats. I projektet deltar landskapsarkitektbyrån VAST AB, Boreal Orchards,  SLU och gruvföretagen Boliden, Copperstone Resources, LKAB och Talga. Projektet stöttas av Swedish Mining Innovation, en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.

– Om det faller väl ut kan det sätta en ny standard för gruvindustrin, säger projektledaren Matt Baida, VAST AB, i ett pressmeddelande.

Mossa är en komponent i bioskorpan, ett skyddande lager för jorden bestående av små organismer. Den växer på alla typer av underlag, även sten och klippor, och när mossan fäster på gruvlandskapet skapar det förutsättningar för annan växtlighet att etablera sig snabbare och på ett naturligt sätt, framhåller projektet.

– Bildandet av bioskorpan är avgörande för en framgångsrik ekologisk restaurering och mossa är en specifik och viktig komponent i restaureringen av bioskorpan, säger Daniel Pacurar, grundare av Boreal Orchards, som förklarar att fördelarna med mossa är många.

– Mossa skapar ett första skyddande lager för vegetationen. Den är tålig, konkurrerar inte med annan växtlighet och skapar en naturlig grund för andra växter att bygga vidare på.

Australiensiska Talga bygger en batterinodfabrik i Luleå. För att producera sina batterier behöver de grafit och bolagets förhoppning är att kunna utvinna grafit i Sverige.  

– Gruvbrytning är en tillfällig markanvändning. Det är vårt ansvar att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Marken kommer att användas för något annat i framtiden och det är vårt ansvar att på bästa sätt förbereda för det. Därför har vi utvecklat en avslutningsplan med riktlinjer för hur vi behandlar miljön under tiden och hur vi ska göra för att lämna landskapet i gott skick efteråt, säger Peter French, Environment and Community Manager, på Talga.

Förutom att mossa stabiliserar marken och ger förutsättningar för återetablerad växtlighet så ser Talga också ett estetiskt perspektiv.

– När mark bryts, oavsett om det är gruvbrytning eller skogsavverkning, skapas ett annat, mer sterilt, visuellt intryck. Det här projektet har stor potential att med befintligt material och teknik hjälpa till att återskapa landskapet då mossan lägger en grön grund som naturen kan bygga vidare på.