Sextontusen hushåll i Köpenhamn värms med överskottsvärme från koldioxidinfångning

Kraftverket Advedøre i Köpenhamn. Foto: Ørsted

Ørsted har gjort en överenskommelse med de danska fjärrvärmeföretagen VEKS och CTR om att använda överskottsvärme från koldioxidinfångning vid Avedøre Kraftverk. Denna värme ska ge fjärrvärme till upp till 16 000 danska hushåll i Stor-Köpenhamnsområdet.

Avedøre Kraftverk i Danmark håller på att bygga en anläggning för koldioxidinfångning som ska fånga in 150 000 ton koldioxid årligen från dess enhet som eldas med halm. Kraftverket använder halm från lokala fält på Själland för att producera värme och el till Stor-Köpenhamnsområdet. Från och med 2026 kommer den biogena koldioxiden från skorstenen att fångas in och lagras.

Efter att anläggningen för koldioxidinfångning tagits i bruk kommer stora mängder överskottsvärme att produceras. Denna värme kan användas för att tillhandahålla billig, grön fjärrvärme till Stor-Köpenhamnsområdet.

Integrerad värmeproduktion

- Vi letar ständigt efter möjligheter att tillhandahålla grön och konkurrenskraftig fjärrvärme. Jag är glad att vi har gjort en överenskommelse med våra värmekunder om att använda överskottsvärmen från vår framtida anläggning för koldioxidinfångning. Genom att integrera koldioxidinfångning med värmeproduktionen vid kraftverket kan vi utnyttja energin i bränslet maximalt och leverera billig, grön fjärrvärme till Stor-Köpenhamnsområdet, samtidigt som vi minimerar vår egen energiförbrukning för koldioxidinfångning, säger Ole Thomsen, Senior Vice President och chef för Bioenergi på Ørsted.

Energin som behövs för att fånga in koldioxid kommer från kraftverkets egen enhet som eldas med halm och är därför förnybar energi. Genom en värmepump kan överskottsvärmen från processen för koldioxidinfångning och från kondensering av rökgaser uppgraderas till fjärrvärme, vilket gör att samma energi utnyttjas två gånger. Detta kommer att resultera i grönare fjärrvärme för Stor-Köpenhamnsområdet och avsevärt lägre energiförbrukning för processen med koldioxidinfångning.

Fjärrvärmeförsörjning har många olika värmekällor

- Detta avtal är ett mycket viktigt och konkret steg i VEKS omvandling till framtidens gröna teknologier. Det är ett bra exempel på varför fjärrvärme är en viktig del av sektorskoppling samtidigt som den är grön, tillförlitlig och förnuftigt prissatt. Vi ser fram emot förhandlingarna om ett långsiktigt avtal för överskottsvärmen från anläggningen, betonar Steen Christiansen, ordförande för VEKS.

- Det är positivt att överskottsvärme från koldioxidinfångning nu är en del av den totala värmeförsörjningen till fjärrvärmekunderna i Stor-Köpenhamnsområdet. Framtidens fjärrvärmeförsörjning kommer att bestå av många olika värmekällor som tillsammans kan hjälpa oss att fortsätta erbjuda fjärrvärme till ett attraktivt pris, säger Line Barfod, ordförande för CTR.

Anläggningen för koldioxidinfångning vid den halmeldade enheten på Avedøre Kraftverk kommer att generera cirka 34 megawatt överskottsvärme från processen för koldioxidinfångning och cirka 19 megawatt från processen för kondensering av rökgaser. Den totala överskottsvärmen på 53 megawatt motsvarar den årliga fjärrvärmekonsumtionen för ungefär 16 000 hushåll.