Vätgasekonomins mörka sida: Finnwatch avslöjar gruvindustrins risker

Exploatering av mineraler. Foto: Creative Commons licens. Kredit: Hangela

Organisationen Finnwatch har tagit upp allvarliga farhågor angående aktiviteterna hos Sibanye-Stillwater, Kelibers huvudägare i Sydafrika. Organisationens rapport visar att betydande miljö- och människorättsutmaningar är kopplade till företagets gruvverksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnas den tragiska skottlossningen som ägde rum i Marikanas gruvområde 2012, där 34 personer dog, vilket belyser djupare problem i företagets verksamhetskultur.

Studien visar att Sibanye-Stillwater-arbetare och lokala samhällen möter en rad svårigheter, inklusive ett klimat av rädsla för arbetsförhållanden, brist på övertidsersättning och underbetalda praktikanter. Brister i säkerhetskulturen, såsom kollektiva straff för misstag, leder också till att olyckor döljs, vilket ytterligare äventyrar arbetssäkerheten.

Dåliga levnadsvillkor

Levnadsvillkoren för invånarna i området är dåliga och fördelarna med gruvdriften för samhället är knappa. Damm och luftföroreningar försämrar livskvaliteten för de boende i närområdena. Löneskillnaderna mellan företagsledare och gruvarbetare belyser omfattningen av inkomstskillnaderna i Sydafrika.

Finnwatch kräver att finländska operatörer av vätgasprojekt är ansvariga i sina leveranskedjor, särskilt på gruvnivå. Forskningen visar att många aktörer saknar konkreta åtgärder för att säkerställa ansvar. Organisationen betonar vikten av ansvar redan i planeringsfasen av projekt och kräver effektiva åtgärder för att lösa gruvindustrins utmaningar.

Centralt ansvar

Finnwatch föreslår att stödja direktivet om företagsansvar som utarbetas i EU, vilket skulle ålägga företag att bedöma och ingripa i hanteringen av risker för mänskliga rättigheter. Organisationen betonar att gruvindustrins ansvar är centralt för att lyckas med den gröna omställningen, och kräver åtgärder för att ta hänsyn till både mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Dessutom kräver Finnwatch mer transparens i användningen av kritiska mineraler för att säkerställa ansvar i hela försörjningskedjan.

Källa: Finnwatch