SoliTek upptäcker banbrytande skillnader i solmodulers hållbarhet

EVA-inkapslad G/B före och efter DH-test (2500 timmar). Foto: SoliTek

SoliTek, en pionjär inom solmodulinnovation, har presenterat banbrytande resultat från sina senaste hållbarhetstester av solmoduler. Testerna jämförde användningen av Ethylen Vinyl Acetat (EVA) och Polyolefin Elastomer (POE) som inkapslingsmaterial i solmoduler, vilka visade påtagliga skillnader i hållbarhet. Moduler med POE-inkapsling visade en avsevärt förbättrad livslängd jämfört med EVA.

Trenden att föredra glas-glas-moduler har stor inverkan på modultillverkares val av inkapslingsmaterial. EVA, POE och den sam-extruderade EPE-inkapslaren klassificeras som huvudtyper av material. EVA-inkapslare dominerar, särskilt i p-typ-moduler, med en efterfrågan som speglar branschtrender.

Förväntade trender för 2023 uppskattar efterfrågan på EVA och POE till 1,48-1,53 miljoner metriska ton (MT) respektive 390 000-420 000 MT. För 2024 förväntas dessa siffror ändras till 1,45-1,53 miljoner MT för EVA och 520 000-580 000 MT för POE.

Överlägsen prestanda

SoliTeks forskning föreslår dock en förändring angående POE på grund av dess överlägsna prestanda, särskilt i moduler som använder n-typ solceller. I fuktighetstester i specifika klimatkammare jämfördes EVA- och POE-inkapslade moduler. Testerna genomfördes vid 85°C ± 2°C med en relativ fuktighet på 85 procent i en oavbruten cykel på minst 1 000 timmar (minimum enligt IEC-standard).

SoliTek testade upp till 3 500 timmar. Glas-backsheet-moduler med EVA uppvisade en nedbrytningshastighet på -7,90 procent efter 2 500 timmar (motsvarande 25 år), medan glas-glas-moduler med POE bara visade en nedbrytning på -3,50 procent efter 3 500 timmar (motsvarande 35 år).

Utsätts för snöbelastning

Det är viktigt att notera att dessa tester ger en begränsad bild eftersom de endast utsätter modulen för höga temperaturer och hög luftfuktighet. I verkliga förhållanden kommer modulen att utsättas för olika element som väderförändringar, vind, snöbelastning med mera. Följaktligen förväntas nedbrytningen i verkliga förhållanden vara högre.

SoliTeks omfattande tester tyder på att POE-inkapslade glas-glas-moduler kan ha en livslängd på över 50 år, jämfört med 25 års förväntad livslängd för moduler med andra material. POE:s överlägsna fuktresistens, PID-resistens och UV-skydd gör det särskilt lämpligt för högeffektiva, fuktkänsliga celler.

Huvudproblemet är bildandet av ättiksyra

Det är dock missvisande att anta att alla glas/glas-moduler är likvärdiga och överlägsna alla glas/backsheet-moduler. EVA eller andra material som innehåller EVA har varit ett lämpligt val för lamineringsprocessen av glas/backsheet-moduler, men kan orsaka betydande problem i en glas/glas-konfiguration.

Huvudproblemet är bildandet av ättiksyra under lamineringsprocessen. I glas/glas-moduler blir denna syra instängd mellan de två glaslagren, vilket potentiellt kan leda till korrosion av cellmetallisering eller delaminering. Dessa problem kan resultera i pålitlighetsproblem och en förkortad produktlivslängd.

Källa: Soli-Tek