Neste & Co utvecklade framgångsrikt elektriska syntetiska bränslen  

Tester av det producerade paraffinbaserade elektriska bränslet visade lägre utsläpp jämfört med fossila bränslen. Foto: NESTE

Finländska företaget Neste och deras samarbetspartners har framgångsrikt slutfört E-Fuel-projektet, ett initiativ för att utveckla elektriska bränslen. Detta projekt har varit en viktig del i kampen mot klimatförändringar, där fokus har lagts på produktion av förnybar vätgas med grön el och användning av koldioxid.

Under projektets tre år har utvecklingen av syntetiska elektriska bränslen, som är lämpliga för svår-elektrifierade områden som flyg- och sjöfart, accelererat mot kommersiell skala. E-Fuel-projektet, finansierat av Business Finland och ett konsortium av företag, har varit en del av Neste Veturi-ekosystemet. Projektet inkluderade en mängd olika partners, från koldioxidinsamling till produktion av grön vätgas och bränslen.

Syntetiska kolväten

Under projektet producerades framgångsrikt hundratals kilo syntetiska kolväten, avsedda för tillverkning av ansvarsfulla transportbränslen. Neste omvandlade dessa kolväten huvudsakligen till klimatneutral syntetisk e-diesel, som testades i en dieseltraktor under slutet av 2023. Teknologier utvecklades ytterligare under projektet, och det framställda bränslet visade sig bränna renare än befintliga fossila och förnybara dieselsorter på marknaden.

Dietmar Huber, chef för Nestes Power-to-X-område, betonar att elektriska bränslen erbjuder ett alternativ till biomassa-baserade förnybara bränslen för att ersätta fossila bränslen, särskilt inom flygsektorn där batteriers räckvidd och vikt begränsar.

Lägre utsläpp

VTT:s forskningsprofessor Juha Lehtonen, ansvarig ledare för projektet, uttrycker glädje över projektets utmärkta resultat. Teknologier för produktion av grön vätgas, koldioxidupptagning och syntes av elektriska bränslen utvecklades framgångsrikt, med lyckade demonstrationer av integreringen av dessa processdelar och produktion av elektriska bränslen i pilot-skala.

Neste Veturi T&K-programmet fokuserar på utveckling av ansvarsfulla bränslen och kemikalier från förnybara och återvunna råmaterial. Programmet, som även finansieras av Business Finland, koncentrerar sig på råvaror och teknologier relaterade till lignocellulosiskt avfall, mikroalger, nya vegetabiliska oljor, plastavfall, fast kommunalt avfall, förnybart väte och koldioxid.

Källa: Neste