Kemira-priset av Föreningen Vatten tilldelas forskaren Ola Svahn

Ola Svahn, forskare i miljövetenskap vid HKR. Foto: Högskolan Kristianstad

Forskaren Ola Svahn tilldelas KEMIRA-priset av Föreningen Vatten för sina betydande bidrag inom vattenforskning. Han har framstående insatser inom kemisk analys och har ökat förståelsen för vattenkvalitet genom att fokusera på rening från läkemedelsrester, vilket även har resulterat i positiva samhällseffekter.

– Jag blev mycket glad över både priset och motiveringen, som på pricken speglar min vision. Priset inspirerar verkligen till fortsatt arbete för att skydda våra vatten i Sverige och Europa, säger Ola Svahn själv.

KEMIRA-priset överlämnas vid en ceremoni under vattendagen i Stockholm den 20 mars. I samband med utdelningen kommer Ola Svahn också få möjlighet att presentera den pågående utvecklingen inom vattenforskning relaterat till priset.

Juryns motivering:
"Ola har under snart 10 år gjort ett enormt arbete för att höja medvetenheten och kunskaperna om analys av organiska mikroföroreningar. Han har arbetat tillsammans med universitet, myndigheter, konsulter och Naturvårdsverk. Hela tiden med en förbättrad vattenmiljö för ögonen. Han har ansvarat för nationella kalibreringsstudier och bidragit till ett stort antal förstudier och vetenskapliga arbeten. Hans tålamod och fantastiska pedagogiska egenskaper har fått VA-branschen att uppmärksamma betydelsen för kemisk analys, vilket starkt bidragit till att svensk VA står väl rustad inför ett nytt avloppsdirektiv."