Ørsted satsar på en ny vindenergipark i Irland

Illustration av vindfarmen i Irland. Kredit: Ørsted

Energibolaget Ørsted har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet om att uppföra Farranrory Onshore Wind Farm i Tipperary, vilket blir företagets 22:a vindkraftpark på Irland.

Anläggningen, som kommer att bestå av nio vindturbiner, beräknas generera 43,2 megawatt grön el och förväntas vara helt i drift sommaren 2026. Detta innebär att Ørsted ökar sin produktionskapacitet inom solkraft och landbaserad vindkraft i Irland och Nordirland till över 500 megawatt.

Framgångsrikt bud

Investeringen följer efter projektets framgångsrika bud i den irländska regeringens auktion för förnybar el, Renewable Electricity Support Scheme 3 (RESS 3), i september 2023. RESS 3-auktionen hade ett genomsnittligt pris på 100,47 euro per megawattimmar, vilket stämmer överens med liknande system på andra europeiska marknader. RESS 3 tilldelade även ett kontrakt till Garreenleen Solar Farm i Carlow, som nyligen blev Ørsteds första irländska solkraftprojekt att få slutgiltigt investeringsbeslut för byggstart.

Kieran White, senior vicepresident för landbaserad energi i Europa hos Ørsted, kommenterade investeringsbeslutet:

- Vindkraft spelar en central roll i övergången till förnybar energi, och vi är stolta över att investera i vår 22:a vindkraftpark på Irland. Vårt slutgiltiga investeringsbeslut visar vårt åtagande att tillhandahålla grön energi till det irländska nätet, minska elkostnaderna för konsumenterna och bidra till Irlands energioberoende. Med förbehåll för nätanslutning ser vi fram emot att vindkraftparken tas i kommersiellt bruk sommaren 2026.

Nödvändig infrastruktur

Energin som produceras av Farranrory Onshore Wind Farm kommer att vara tillräcklig för att försörja motsvarande 25 000 irländska hushåll med förnybar elektricitet. Med dagens investeringsbeslut kommer projektet även att installera nödvändig infrastruktur för att ansluta vindkraftparken till elnätet.

Källa: Pressmeddelande Ørsted