SKF:s hållbarhetsarbete har belönats med platina av EcoVadis

Foto: SKF

SKF har tilldelats en platinamedalj av EcoVadis, ett analysföretag för hållbarhetsutvärderingar av leveranskedjor.

EcoVadis-bedömningen utvärderar 21 hållbarhetskriterier inom fyra nyckelområden: miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp. Utvärderingen identifierade flera starka områden inom SKFs verksamhet, exempelvis policyer, rapportering, ledningssystem kopplat till växthusgaser och en stark ambition om att minska växthusgasutsläppen med godkända vetenskapsbaserade mål.

Magnus Rosén, hållbarhetschef på SKF, säger i ett pressmeddelande:

– Det här betyget återspeglar inte bara de ambitiösa mål vi har satt upp för oss själva och värdekedjan utan också hur hållbarhet är i centrum av SKF, inbäddat i vårt syfte, vår strategi och i vår strävan att få positiv inverkan över hela den globala organisationen.