Bioenergi i fokus på Europakonferensen 2023 i Bryssel

Några av talarna på konferensen "Europe Bioenergy Future 2023", som blev en dynamisk plattform för fortsatt utveckling inom bioenergin. Etienne Vienot från Auvergne-Rhône-Alpes energibyrå, presenterade till exempel en rad intressanta insikter om biomassaprojekten i ett cirkulärt ekonomiperspektiv, vid EBF2023. Foto: EBA

Bioenergy Europe har nyligen avslutat sin flaggskeppshändelse, "European Bioenergy Future 2023", en tredagarskonferens som lockade nästan 200 deltagare från bioenergibranschen, politikskapare, akademiker och civilsamhället. Konferensen erbjöd en omfattande genomgång av politik och marknadstrender inom EU:s bioenergisektor.

Under konferensen behandlades avgörande ämnen som de nya hållbarhetskriterierna i Direktivet för förnybar energi (RED III), samarbeten över olika bioenergisegment (bioetanol, biodiesel, fast biomassa och biogaser), samt bioenergins centrala roll i att uppnå en klimatneutral ekonomi.

Proaktivitet 

Europaparlamentarikern Emma Wiessner öppnade konferensen och betonade att hon hade förväntat sig att se fler främjande regleringar som möjliggör snabbare avveckling av fossila bränslen, snarare än att förnybara lösningar som bioenergi ifrågasätts. Hon uppmanade bioenergins värdekedja att ta ansvar för hållbarhet och proaktivt ta itu med förbättringsområden.

Bioenergy Europes generalsekreterare, Jean-Marc Jossart, presenterade "3 steg mot energiövergången", en manifest för EU-valet 2024, och uppmanade framtida EU-institutioner att adressera brådskande frågor som klimatförändringar, energisäkerhet och stigande levnadskostnader.

Oersättliga utsläppsteknologier 

- Det är dags att avsluta alla subventioner för fossila bränslen och utveckla en tydlig avfossiliseringsstrategi, sade han.

En framträdande session fokuserade på koldioxidavlägsnande och betydelsen av Bioenergi med Koldioxidinfångning och Lagring (BECCS) och biochar (BCR) i uppnåendet av klimatneutralitet. Lídia Pereira, Europaparlamentariker och rapportör för Ramverket för Certifiering av Koldioxidavlägsnande, betonade vikten av negativa utsläppsteknologier och bio-baserade koldioxidavlägsnande som avgörande och oersättliga.

"Bioenergi uppfyller alla krav"

I ett videomeddelande framhöll kommissionär Thierry Breton nödvändigheten av att avkarbonisera energisystemet:

- Vi måste avkarbonisera energisystemet, öka vår energisuveränitet och sänka energipriserna. För detta behöver vi överkomlig, riklig netto noll-energi från förnybara källor. Bioenergi uppfyller alla dessa krav. Den kan erbjuda överkomlig uppvärmning för vår befolkning, lågkolenergi för våra industrier, avancerade biodrivmedel för våra transporter och icke-intermittent kraft som komplement till sol- och vindenergi.

Mer bioenergi

Christoph Pfemeter, ordförande för Bioenergy Europe, betonade den växande insikten om bioenergins roll i klimatstrategier: "IPCC och Internationella energiorganet har klargjort att klimatmålen inte kan uppnås utan mer bioenergi och BECCS", förklarade han. "Fler och fler industriella sektorer, regioner och kommuner inser att avvecklingen av fossila energikällor inte är möjlig utan bioenergi."

Generaldirektören för energi och gruvor i Kastiliens och Leons regionala regering, Ricardo González, påminde deltagarna om att de råvaror som behövs för de flesta produktionsprocesser är begränsade.

Därför har den regionala regeringen i Kastilien och Leon åtagit sig att "påskynda övergången från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi", eftersom detta kommer att göra det möjligt att minska kostnaderna för allmänheten och företagen, såväl som miljökostnaderna för mänsklig verksamhet på miljö.

Konferensen "Europe Bioenergy Future 2023" visade sig vara en dynamisk plattform för intressenter att utbyta idéer, insikter och strategier, vilket bidrar till den pågående dialogen om hållbara energilösningar för Europas framtid.

Källa: European Bioenergy Future 2023 Conference