Helen revolutionerar energibranschen i Finland med ny flexibel strategi

Äldre bostadsbestånd i Helsingforsstadsdelen Eira, som också till större delen energiförsörjs av Helen. I denna stadsdel har de största och betydande länderna även sina ambassader. Foto: Helen

Den finska energijätten Helen har utformat en ny strategi som sätter flexibilitet och kundvärde i centrum. Målet om en koldioxidneutral energiproduktion år 2030 står fast, men vägen dit ska präglas av helt nya innovativa tjänster, teknik och affärsmöjligheter.

I en värld av ständig förändring nöjer sig inte Helen enligt egen utsago med att bara hänga med – de siktar på att förutse och leda energiomställningen som en banbrytande kraft i den gröna övergången. Den nya strategin utgör grunden för företagets verksamhet och skapar förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Säkerställer lönsamheten

– Vår nya strategi stärker vår långsiktiga konkurrenskraft och vår gröna övergång, som vi genomför med fokus på flexibilitet och lönsamhet. Den befäster Helens ställning, balanserar risker och säkerställer den lönsamhet som gör det möjligt för oss att göra betydande investeringar i den gröna övergången, säger Helens VD Olli Sirkka.

På kort sikt kommer vi att överge användningen av stenkol och satsa på förnybar elproduktion. På medellång sikt elektrifierar vi vår värmeproduktion, använder biomassa och tar oss an nya tillväxtmöjligheter. På lång sikt ökar vi elektrifieringen av värmeproduktion och överger förbränning till år 2040.

Småskalig kärnkraft

– Att åstadkomma denna förändring är ett stort arbete som kräver kompetens hos alla våra anställda. Det kräver också nya förmågor från oss för att kunna accelerera utvecklingen av bland annat vätgas, småskalig kärnkraft, optimering och digitalisering. Jag har fullt förtroende i att vi tillsammans kommer att lyckas med denna förändring, fortsätter Sirkka.

För att genomföra strategin planeras strukturella förändringar, som kommer att initiera förhandlingar om omstrukturering. Förhandlingarna kommer inte att innefatta personalnedskärningar och beräknas vara avslutade i mitten av december.

Helens pressmeddelande